Domov pro seniory Zvonková

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jsou v situaci, kdy  potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Služby, které poskytujeme jsou v souladu se zákonem 108/2006 : ubytování a stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Přednostně jsou přijímáni zájemci z m.č. Prahy 10, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný, tzn., že nevyžaduje denní /častý/ dohled a péči lékaře. Nejsme domov se zvláštním režimem, tudíž nepřijímáme osoby s duševním onemocněním, závislostí na návykových látkách, Alzheimerovou demencí a
ostatními typy demencí. Psychický stav musí být takový, aby osoba svým chováním nenarušovala klidné soužití s ostatními, příp. nemohla ohrozit sebe či druhé.
Poskytovatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Zvonková 6
Praha 10
106 00
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: 420 277 001 294
E-mail: 3hysT956LTpC5%RST-M
WWW: www.csop10.cz
Kapacita služby: 20
Datum aktualizace: 12. únor 2018