Domov sv. Karla Boromejského - Denní stacionář

Cílem denního stacionáře je pomoci rodinám, které se starají o svého věkem pokročilého
nebo zdravotně postiženého rodinného příslušníka a nemohou tuto péči zajistit v době,
kdy chodí do zaměstnání. Těmto rodinám umožňujeme, aby svého člena přivezli na celý
den k nám do stacionáře, odkud si ho večer opět vezmou zpět do svého rodinného
kruhu. Našim klientům nabízíme celodenní plnohodnotný program, který nenechá nikoho
nečinně posedávat a je zaměřen na zlepšování zdravotního stavu i psychické pohody.
Klademe důraz na individuální přístup ke každému z nich, a to i tehdy, kdy jsou dny jejich
stáří poznamenány značným ubýváním fyzických i duševních sil a zajištění kvalitní
individuální péče je čím dál složitější.
Kromě celodenního dohledu, zajištění stravování i hygienického zázemí poskytujeme
především příjemné místo, kde se lidé dobře cítí. Oni sami i jejich rodiny s vděčností
vnímají láskyplnou péči, která je jim zde věnována - péči s porozuměním pro všechny
potřeby starého člověka, obtíženého problémy nemoci, stáří a často i psychickými
poruchami. Schopnost vytvářet z těchto lidí malou komunitu, která tráví společně
všechny pracovní dny, umět s nimi nejen smysluplně strávit čas, ale také ho vyplnit
činností, která potěší a uspokojí a současně vše sladit tak, aby se cítili všichni spokojeni -
to je vysoká škola obětavosti, kterou u nás každodenně absolvujeme. S trpělivostí se
věnujeme lidem, kteří by bez možnosti pobytu ve stacionáři byli odkázáni na trvalou
ústavní péči. Takto se však mohou vracet do svých rodin a prožívat spokojené stáří
v okruhu svých blízkých
Poskytovatel: Domov sv. Karla Boromejského
Typ služby: denní stacionář
Adresa: K Šancím 50
Praha 17 Řepy
16300
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: 420 770 142 020
E-mail: %.xBVd5j48GjGK8g8hIBV%o4Ys
WWW: www.domovrepy.cz
Platby: platby se řídí ceníkem Domova
Kapacita služby: 25
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 6. leden 2020