Dům Naděje Brno-Bohunice (Domov pro seniory)

Domov je určen seniorům od 65 let věku s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji, kteří potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a nemohou už proto žít ve své domácnosti. Domov poskytuje dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Péče o klienty je nepřetržitá a zahrnuje sociálně-ošetřovatelské služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti, pravidelné pastorační služby. Sociální služba je poskytována v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Zařízení vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a vycházíme vstříc jejich osobním potřebám a přáním. Kapacita domova je 27 lůžek s možností ubytování v jedno až třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny kvalitním a pohodlným nábytkem. Uživatelé služby využívají společnou jídelnou a společenskou místnost. Objekt je bezbariérový, vybavený výtahem. Klientům je k dispozici venkovní terasa a také prostorná, upravená zahrada s altánem a lavičkami.

V sousední budově se nachází kancelář Pečovatelské služby NADĚJE. Jedná se o terénní službu, která poskytuje péči v domácnostech klientů, kteří žijí na území města Brna. Služba je poskytována prostřednictvím kvalifikovaných pečovatelek v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Služba je poskytována denně od 7 do 19:30 hodin (provozní doba kanceláře je v pondělí a čtvrtek od 8 do 17 hod., v úterý, středu a pátek od 8 do 15:30 hod.). Kontaktní osobou je vedoucí pečovatelské služby Mgr. Zuzana Blažková (tel: 544 210 843). Součástí střediska pečovatelské služby je půjčovna kompenzačních pomůcek. Více informací najdete na našich webových stránkách uvedených v záhlaví.
Poskytovatel: Naděje pobočka Brno
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Arménská 2/4
Brno-Bohunice
625 00
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: 420 547 210 904
E-mail: XkAyQOQfW_rtVW7r
WWW: www.nadeje.cz/brno
Kapacita služby: 27
Datum aktualizace: 11. leden 2019