Domov pro seniory

Domov důchodců TG Masaryka není přímo specializované oddělení pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Součástí zařízení je oddělení se zvýšenou zdravotní a sociální péčí.
Poskytovatel: Domov pro seniory
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: třída T.G.Masaryka 272
Blatná
38801
Kraj: Jihočeský
Kontakt: pí. Šampalíková, sociální pracovnice , 420 383 422 026
E-mail: %hpsR-daVX~n5_enXenD4Z29g
WWW: www.domovblatna.cz
Platby: Uživatel si ze svého příjmu hradí stravování, ubytování a fakultativní činnosti (např. poplatek za el. energii při využívání el. spotřebiče nad rámec vybavení pokoje) dle platného sazebníku. Sociální péče je hrazena  příspěvkem na péči.
Kapacita služby: 87
Datum aktualizace: