Domov seniorů Jindřichův Hradec

Služba domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou, hlubokou stařeckou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  Při poskytování služeb mají přednost osoby s trvalým či hlášeným pobytem na území Jihočeského kraje a osoby, které jsou příjemcem příspěvku na péči. Služba je poskytována osobám od 50 let věku.
Sociální služba je poskytována osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní za splnění výše uvedených skutečností. Podmínkou pro poskytování služeb je také schopnost uživatele komunikovat v českém případně slovenském jazyce. Výjimky z cílové skupiny v případech hodných zvláštního zřetele povoluje ředitel organizace. Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.
Poskytovatel: Domov seniorů Jindřichův Hradec
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Otín 103
Jindřichův Hradec
37701
Kraj: Jihočeský
Kontakt: Lenka Effenbergerová - sociální pracovnice DSJH , 420 384 322 067
E-mail: c.qy_1~6LTqCY829g
WWW: www.dsjh.cz/kontakty
Kapacita služby: 20
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 28. březen 2018