Domov se zvláštním režimem Světlo

Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči seniorům, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby, stařecké nebo jiné demence potřebují k zajištění svých potřeb zvýšenou péči jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí. Odborný personál je specializován a odborně školen v oblasti poskytování péče lidem trpícím mozkovou demencí.
Poskytovatel: Domov se zvláštním režimem Světlo
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Drhovle 44
Písek
39701
Kraj: Jihočeský
Kontakt: 420 380 425 850
E-mail: %hpsR-8j3hIvVYUSZlMBMcl_aeBhTj
WWW: www.dps-svetlo.cz
Platby: výše úhrady se řídí dle zákona 108/2006 Sb. A přísl. Vyhláškami
Kapacita služby: 38
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 1. květen 2018