Život -  tísňová péče

Dispečink tísňové péče slouží seniorům, zdravotně postiženým nebo osamělým občanům. Stav klientů je po celých 24 hodin monitorován a to jim umožňuje samostatný život v jejich vlastním domově. V případě krizové situace - pád, zhoršení zdravotního stavu, napadení, apod. - zašle klient pomocí stisku tísňového tlačítka (zavěšeného na krku) do dispečinku zprávu. Pracovníci tísňové péče se okamžitě s bytem propojí, zjistí klientův stav a potřeby a rychle zorganizují odbornou pomoc. Klienti jsou pravidelně pracovníky dispečinku kontaktováni, minimálně lx za 48 hod., při zhoršení zdravotního stavu dle potřeby, např. každou hodinu.
Poskytovatel: Život Hradec Králové
Typ služby: tísňová péče
Adresa: Dr. Edvarda Beneše 1747
Hradec Králové
50012
Kraj: Královéhradecký
Kontakt: Bc. Pavlína Stašová , 420 495 261 648
E-mail: gbIy-W.cVX~CVjd785pJ
WWW: zivothk.cz
Datum aktualizace: 6. únor 2018