Domov pro seniory Děčín

V Domově je poskytována klientům sociální služba v rozsahu § 49 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách:
• poskytnutí ubytování (celoroční i přechodný pobyt (po dobu max. 3 měsíců),
• poskytnutí stravy,
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
• fakultativní služby.
Služby neurologické a psychiatrické péče jsou pouze zajišťovány.
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Kamenická 755/195 (budova A, C)
Děčín
405 02
Kraj: Ústecký
Kontakt: Ing. Saša Petrů ( vedoucí) 603806310, Marcela Sýkorová (sociální pracovnice) 604294675 , 420 412 526 662
E-mail: Y.AD8ec6LTpC92994gkmb
WWW: www.cssdecin.cz
Kapacita služby: 111
Datum aktualizace: 17. červen 2022