Zpráva o stavu demence 2015

Zpráva o stavu demence 2015

Česká alzheimerovská společnost dnes zveřejnila Zprávu o stavu demence 2015. Zpráva navazuje na první přehledový dokument o demenci z roku 2014.

Zveřejněno: 13. ledna 2016 | Rubriky: Články , Jak lépe pečovat, Alzheimerova choroba v ČR, Tiskové zprávy

13. ledna 2016, Praha – Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., dnes zveřejnila Zprávu o stavu demence 2015 s podtitulem Jaký názor má veřejnost a co prezentují média? Zpráva navazuje na první přehledový dokument vydaný v roce 2014 a kromě shrnutí dostupných dat o demenci v ČR a aktualizaci prevalenčních odhadů předkládá také základní mediální analýzu a hlavní výsledky šetření provedeného ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.

Počátkem roku 2015 žilo v ČR pravděpodobně téměř 153 tisíc lidí s demencí, 103 tisíc žen a 50 tisíc mužů, tedy o 10 tisíc lidí více než v roce 2013. Nejvíce lidí s demencí žije nadále v Praze (téměř 20 tisíc), Prahu následuje Jihomoravský kraj s 18 tisíci lidí s demencí a třetí je Středočeský kraj se 17,5 tisíci obyvatel s demencí, který je nejlidnatějším krajem ČR.

Hlavní autor Zprávy, Ondřej Mátl, k dokumentu uvádí: „V roce 2014 jsme konstatovali, že o demenci v ČR je velmi málo dostupných dat a že je třeba spoléhat se především na expertní odhady. V roce 2015 bylo dat o demenci paradoxně méně, než v roce 2014. Sledování prevalence, incidence, spotřeby péče a její srovnání jak se zahraničím, tak mezi jednotlivými lety, je přitom klíčové pro plánování a hodnocení výsledků celého systému péče o lidi s demencí.“

„Jsme potěšeni, že média chápou společenský dopad demence a tématu věnují vzrůstající pozornost. Rok 2015 přinesl také pozitivní vývoj v oblasti tvorby národního strategického dokumentu, jehož vznik jsme intenzivně očekávali přinejmenším od roku 2010, a který byl v prosinci předložen vládě. Ačkoliv dokument úplně nesplňuje standardy jiných národních „plánů“, věříme, že může přinést do života lidí s demencí pozitivní změnu. Podstatné je už jenom to, že vláda deklaruje, že je třeba věnovat se problematice demence cíleně a koordinovaně na národní úrovni.“ Dodává Martina Mátlová, ředitelka České alzheimerovské společnosti.