Výsledky projektu EuroCoDe

Podle výsledků výzkumu, které byly  prezentovány na právě probíhající mezinárodní konferenci ICAD 2009 (konference Alzheimer's Association) ve Vídni je pravděpodobně počet lidí s Alzheimerovou chorobou a demencí v Evropě významně vyšší, než se dosud uvádělo, neboť počet lidí s demencí rychle roste se stárnutím populace a přibýváním počtu lidí velmi vysokého věku.

Zveřejněno: 13. července 2009 | Rubriky: Tiskové zprávy, Alzheimerova choroba v ČR, Alzheimerova choroba ve světě

Počty lidí s demencí v Evropě jsou vyšší, než se dosud předpokládalo – tisková zpráva Alzheimer Europe

 

Cílem projektu EuroCoDe (European Collaboration on Dementia) financovaného Evropskou komisí a koordinovaného evropskou asociací Alzheimer Europe, bylo mimo jiné určit počet lidí s demencí na základě současných vědeckých poznatků. Dr. Emma Reynish, primářka geriatrického oddělení Victoria Hospital v Kirkcaldy ve Velké Británii a její kolegové provedli v rámci projektu obsáhlou analýzu dostupných odborných pramenů. Na základě prostudování  celkem 194 článků vybrali 26 studií odpovídajících metodickým pořadavkům Cochrane Collaboration a data těchto studií dále zpracovali.

Podle sdělení Dr. Emmy Reynish odpovídají údaje o prevalenci demencí dřívějším údajům pouze u lidí do 85 let. Výsledky nové studie ukazují, že s narůstajícím věkem prevalence narůstá rychleji než předpokládaly dřívější studie a výskyt demence je tak výrazně vyšší, než se dosud předpokládalo, a to zejména u lidí 85 letých a starších

 “Náš výzkum poukazuje na to, že věk je skutečně nejvýznamnějším rizikovým faktorem demence” konstatovala Emma Reynishová. Dřívější studie nezahrnovaly zpravidla lidi v nejvyšších deceniích, a proto se zdála prevalence demencí nižší.

 Jean Georges, výkonný ředitel Alzheimer Europe výsledky studie vítá: “Tato data jsou důležitá z několika důvodů. Zaprvé potvrzují skutečnost, kterou jsme již znali z několika prevalenčních studií v Evropě o věkové skupině do 85 let. Nicméně údaje o výskytu demence u nejstarších seniorů ukazují na to, že jsme dosud situaci v podstatě podceňovali. Nyní víme, že aktuálně v Evropské unii nežije “pouze” 6,5 milionu lidí s demencí, ale že je tento počet téměř o milion vyšší (7, 3 milionu). Tato skutečnost je velmi závažná zejména pro plánování zdravotnických a sociálních služeb, protože velmi staří senioři představují početně nejrychleji narůstající věkovou skupinu.

Prevalence demence v Evropě

Výsledky studie pracovní skupiny EuroCoDe  muži:

Věková skupina

EuroCoDe

EURODEM

30-59

 

0,16 %

60-64

0,2 %

1,58 %

65-69

1,8 %

2,17 %

70-74

3,2 %

4,61 %

75-79

7,0 %

5,04 %

80-84

14,5 %

12,12 %

85-89

20,9 %

18,45 %

90-94

29,2 %

32,1 %

>95

32,4 %

31,58 %

Výsledky studie pracovní skupiny EuroCoDe  ženy:

Věkové skupiny

EuroCoDe

EURODEM

30-59

 

0,09 %

60-64

0,9 %

0,47 %

65-69

1,4 %

1,10 %

70-74

3,8 %

3,86 %

75-79

7,6 %

6,67 %

80-84

16,4 %

13,50 %

85-89

28,5 %

22,76 %

90-94

44,4 %

32,25 %

>95

48,8 %

36,00 %

Na základě výše uvedené prevalence je možné odhadnout počet lidí s demencí v Evropě následovně (Alzheimer Europe, EuroCoDe, UN statistics):

 

EuroCoDe (2009)

EURODEM (1991)

Austria

126 296

111,294

Belgium

163,511

144,594

Bulgaria

99,291

90,584

Cyprus

8,024

7,285

Czech Republic

123,194

111,141

Denmark

78,744

70,108

Estonia

17,825

15,831

Finland

77,516

68,738

France

974,391

854,219

Germany

1,368,330

1,214,085

Greece

159,275

144,745

Hungary

131,995

118,169

Ireland

37,417

33,719

Italy

1,012,819

896,688

Latvia

29,846

26,583

Lithuania

40,619

36,423

Luxembourg

5,814

5,178

Malta

4,524

4,122

Netherlands

210,666

187,912

Poland

391,344

354,160

Portugal

153,386

137,403

Romania

227,036

207,789

Slovakia

51,622

46,607

Slovenia

25,380

22,822

Spain

690,992

611,734

Sweden

161,327

141,948

UK

931,134

822,679

Total European Union

7,299,318

6,486,560

Iceland

3,319

2,967

Norway

71,447

62,679

Switzerland

125,614

110,654

Turkey

253,367

242,771

 

7,753,065

6,905,631

EuroCoDe – European Collaboration on Dementia

jednalo se o tříletý projekt financovaný z programu Veřejného zdraví Evropské komise s cílem dosáhnout konsensu v otázkách

 • prevalence demence
 • rizikových faktorů a možnosti prevence demencí
 • socio-ekonomických nákladů demence
 • psycho-sociálních intervencí u demence
 • diagnostiky a léčby demence
 • podpory lidí s demencí a jejich rodinných pečujících

Pracovní skupina zabývající se prevalencí demence pracovala v následujícím složení:

 • Reynish Emma, Centre Hospitalier Universitaire, Toulouse, France/Victoria Hospital, Kirkcaldy, United Kingdom
 • Bickel Horst, Technische Universität München, Munich, Germany
 • Fratiglioni Laura, Caracciolo Barbara, Von Strauss Eva, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Georges Jean, Alzheimer Europe, Luxembourg, Luxembourg
 • Kiejna Adrzej, Frydecka Dorota, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
 • Prince Martin, Institute of Psychiatry, London, United Kingdom