Světová zpráva o Alzheimerově chorobě 2013

Světová zpráva o Alzheimerově chorobě (World Alzheimer’s Report 2013) upozorňuje na nedostatek pečovatelů a na nedostatek podpory rodinných příslušníků

Počet závislých seniorů dosáhne v roce 2050 277 milionů, polovina z nich bude mít Alzheimerovu chorobu nebo jinou demenci

Zveřejněno: 20. září 2013 | Rubriky: Tiskové zprávy, Alzheimerova choroba ve světě, Alzheimerova choroba v ČR, Články

Londýn, Praha 20. září 2013: Světová zpráva o Alzheimerově chorobě, kterou dnes zveřejnila mezinárodní alzheimerovská asociace Alzheimer’s Disease International (ADI), zkoumá nejnovější světové a regionální trendy v potřebě péče o lidi s demencí a představuje analýzu systémů dlouhodobé péče.

Ze zprávy vyplývá, že se stárnutím světové populace přestane být tradiční systém neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou udržitelný. Světová zpráva předpokládá, že se v příštích přibližně 40 letech počet závislých starších lidí téměř ztrojnásobí – ze 101 milionů v roce 2010 na 277 milionů v roce 2050. Téměř polovina starších závislých lidí přitom trpí Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, demence se tak rychle stává celosvětových zdravotním problémem.

Zpráva poskytuje ucelený pohled na dopad onemocnění na společnost. Zvláštní pozornost byla letos ve zprávě věnována vlivu Alzheimerovy choroby a demencí na ty, kteří poskytují péči. Zpráva dospěla k závěru, že je potřeba další podpory, aby bylo možné snížit zátěž na jednotlivce i celou společnost.

Profesor Martin Prince, hlavní autor zprávy, doplňuje: "Lidé s demencí potřebují zvláštní péči. V porovnání s jinými klienty dlouhodobé péče potřebují více osobní péče, více hodin péče a více dohledu. To vše je spojeno s větší pečovatelskou zátěží a vyššími náklady. Péči začínají potřebovat v počátcích choroby a jak se nemoc rozvíjí, potřeba péče se neustále zvyšuje, vyžadujíc pokročilé plánování, sledování a koordinaci. To je důvod, proč demence musí být prioritou veřejného zdravotnictví, aby lidé s demencí mohli žít dobře."

ADI proto vyzývá všechny vlády, aby se demence stala prioritou, aby byly vytvořeny národní plány boje s demencí, aby tak bylo zajištěno, že národní systémy zdravotní a sociální péče jsou dostatečně strukturované a mají dostatek financí k tomu, aby mohly poskytovat vysoce kvalitní dlouhodobou péči pro lidi v celém průběhu demence.

Marc Wortmann, výkonný ředitel ADI říká: "Musíme ocenit ty, kteří poskytují péči o lidi s demencí v první linii. To zahrnuje jak placené pečující, tak neplacené rodinné pečující, kteří mají mnoho společného. Vlády by měly uznat roli pečujících, a měly by pečujícím nabídnout potřebnou podporu."

Ve zprávě se uvádí, že současná investice do výzkumu a vývoje v oblasti demence (včetně prevence, léčby a péče) je v současné době řádově nižší, než by bylo adekvátní s ohledem na zátěž a náklady demence. Zpráva proto vyzývá vlády a subjekty financující výzkum po celém světě, aby přehodnotily své priority a zajistily nejméně desetinásobné zvýšení současné úrovně investic.

Výkonná místopředsedkyně České alzheimerovské společnosti, Martina Mátlová, vydání zprávy uvítala: „Jsme rádi, že zpráva znovu poukazuje na problematické používání kurtování a dalších omezovacích prostředků v dlouhodobé péči. Samozřejmě také souhlasíme s nutnou podporou rodinných pečujících ze strany státu, ta by měla být nejlépe podložena nějakým dlouhodobým strategickým dokumentem, na podporu lidí postižených demencí by měly být také vymezeny finanční prostředky. Český Plán Alzheimer stále chybí.“

Celé znění zprávy najdete na: http://www.alz.co.uk/worldreport2013