PGD 2016!

Podtitulem konference, která letos proběhne 22.-23.9. 2016 na Fakultě architektury ČVUT, je Život s demencí - nové perspektivy. Od dnešního dne můžete zasílat jak abstrakta svých přednášek, tak přihlášky.

 

Zveřejněno: 6. května 2016 | Rubriky: Články , Novinky ČALS

Abstrakta přednášek je možné zasílat do dvou sekcí konference - medicínské aspekty života s demencí a sociální aspekty života s demencí - až do 10. června 2016.

Zvýhodněný konferenční poplatek je možné uplatnit při přihlášení a zaplacení poplatku do 15. července 2016.

Více informací o konferenci najdete na jejích stránkách.