Zpráva o stavu demence 2016

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., zveřejnila Zprávu o stavu demence 2016 s podtitulem Kolik zaplatíte za péči? Zpráva byla představena včera na semináři Demence jako výzva současnosti a problém budoucnosti?, který pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR pod záštitou místopředsedy výboru MUDr. Davida Kasala.

Zveřejněno: 19. dubna 2017 | Rubriky: Novinky ČALS, Tiskové zprávy, Články

Zpráva je už třetí ročenkou, která shrnuje dostupná data o demenci v ČR a kromě aktualitovaných prevalenčních odhadů předkládá také základní informaci o financování péče o lidi s demencí.

Počátkem roku 2016 žilo v ČR pravděpodobně téměř 156 tisíc lidí s demencí, 105 tisíc žen a 51 tisíc mužů, tedy o 3 tisíce lidí více než v roce 2015. Nejvíce lidí s demencí žije nadále v Praze (více než 20 tisíc), Prahu následuje Jihomoravský kraj s 18,4 tisíci lidí s demencí a třetí je Středočeský kraj se 17,8 tisíci obyvatel s demencí. V této souvislosti je nutné připomenout, že pokud bude platit střední varianta projekce obyvatelstva z roku 2013, lze očekávat, že v roce 2020 u nás bude žít 183 tisíc obyvatel s demencí a v roce 2050 dokonce 383 tisíc lidí s demencí.

Rok 2016 byl také prvním rokem plnění vládního strategického dokumentu: Některé palčivé problémy se snaží na celostátní úrovni řešit schválený plán boje proti demenci. V loňském roce se vládě podařilo konečně tento plán schválit; přes veškerou snahu jeho slabinou zůstává příliš obecná podoba a často deklaratorní charakter resortních úkolů. Plán zůstává oddělen od reality legislativního procesu a schvalování státního rozpočtu a to i přesto, že náklady spojené s demencí jsou odhadovány na téměř 45 miliard korun a bez intenzivnějšího zapojení veřejných prostředků se zásadních změn v kvalitě péče a možnostech pečujících hned tak nedočkáme. (str. 40)