Z mého života s lektorkou Pavlou Hýblovou

Ve středu 31. května 2023 se oblíbená lektorka Pavla Hýblová podělí o své bohaté zkušenosti s poskytováním individuální a na klienta zaměřené služby. 8hodinový kurz Z mého života, který je akreditován MPSV, je určen jak pracovníkům v sociálních službách, tak sociálním pracovníkům. Kurz proběhne v pražských Kobylisích, v sídle České alzheimerovské společnosti.

Zveřejněno: 21. dubna 2023 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

Péče o klienta by měla mít základ v poznání jeho dosavadního způsobu života, zvyků a preferencí. Jen tak je možné péči nastavit individuálně a s ohledem na potřeby opečovávané osoby. Nejlepším zdrojem informací pro poskytovatele služby, ať už pobytové či ambulantní, je životní příběh klienta. Znalost osobního příběhu lidí, o které pečujeme, nám pomůže lépe jim porozumět, vytvořit si k nim pozitivní vztah, a především nastavit jim péči “na míru”, aby mohli co nejvíce žít, jak byli dosud zvyklí.

Kurz Z mého života se zaměřuje na přípravu, realizaci a vyhodnocení nástrojů pro získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby. Účastníci se budou věnovat také nácviku rozhovoru s uživatelem, prohloubí si schopnost aktivního naslouchání a dozví se, jak získané informace vyhodnotit. V závěru kurzu si vyzkouší, jak může vypadat tvorba modelové knihy života.

Pavla Hýblová patří mezi zakládající členy České alzheimerovské společnosti a dodnes zde působí jako jedna z členek správní rady, dále také jako lektorka a konzultantka certifikace Vážka®. Zkušenosti sbírala nejdříve jako registrovaná zdravotní sestra v chirurgických, interních a geriatrických provozech, později jako vrchní sestra a zástupkyně ředitele v Diakonii ČCE v Krabčicích. Následně pracovala jako ředitelka Centra seniorů v Mělníku. V současnosti působí jako lektorka a odborná konzultantka ve zdravotních a sociálních službách v oblasti péče o seniory a seniory s demencí.

Kurz proběhne v sídle ČALS v učebně Gerontocentra na adrese Šimůnkova 1600, Praha 8, ve středu 31. května 2023 od 9:00 do 16:30. Pro účastníky kurzu je připraveno drobné pohoštění. Více informací a on-line přihlášku naleznete na stránkách kurzu.