Spolupráce s ombudsmanem

Česká alzheimerovská společnost spolupracuje s veřejným ochráncem práv

Zveřejněno: 3. července 2013 | Rubriky: Novinky ČALS, Články
Memorandum České alzheimerovské společnosti a Veřejného ochránce práv o spolupráci na poli prevence špatného zacházení na místech, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, bylo podepsáno v květnu. ČALS s kanceláří ombudsmana dlouhodobě úspěšně spolupracuje a kvituje, že veřejný ochránce s ČALS sdílí názor, že lidé postižení demencí patří k nejzranitelnějším skupinám obyvatel ČR, a jako taková vyžadují zvýšenou míru pozornosti.