Projekt rozvoje ČALS

Počátkem září byl zahájen projekt Rozvoj a stabilizace České alzheimerovské společnosti podpořený v rámci programu OPPA.

Zveřejněno: 12. září 2013 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

Projekt Rozvoj a stabilizace České alzheimerovské společnosti, jenž jsme předložili v rámci 6. výzvy OPPA, prioritní osy 2 – Podpora vstupu na trh práce (Rozvoj kapacit organizací) byl úspěšný.

Cílem projektu je díky organizačnímu rozvoji a finanční stabilizaci České alzheimerovské společnosti (ČALS) poskytovat kvalitnější služby a přispět tak ke zlepšení situace lidí postižených syndromem demence - a to jak samotných nemocných tak jejich rodin.

Základním cílem projektu jsou organizační rozvoj ČALS, který je postaven na zpracování a implementaci základních organizačních strategických a řídících dokumentů (strategický plán, finanční plán a fundraisingový plán – FR plán, plán personálního řízení, marketingový plán) a zvyšování kompetencí pracovníků managementu (koučink) a finanční stabilizace společnosti (ta je postavena na diverzifikaci finančních zdrojů ČALS; významnější roli by měly hrát příjmy z vlastních produktů a služeb ČALS, noví korporátní a individuální dárci). Pro efektivnější komunikaci s případnými klienty, dárci i širokou veřejností bude v rámci projektu vytvořena jednotná vizuální a grafická identita ČALS, a to včetně grafického manuálu.

Celkovým výstupem projektu bude silná organizace poskytující své služby lidem s demencí a jejich rodinám, která bude schopná kvalitněji naplňovat potřeby svých klientů.

Projekt byl zahájen 1. září 2013 a ukončen bude 31. prosince 2014.

   

 

 

 

 

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti