Prohlášení ČALS k situaci v Táboře

Dnes odpoledne (25. září 2012) jsme byli informováni, že dobrovolníci pomáhající našemu kontaktnímu místu v Chýnově s pořádáním sbírky, byli minulý čtvrtek v Táboře přistiženi při krádeži vybraných peněz. Předsedkyně společnosti doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. dnes odpoledne k této situaci vydala prohlášení.

Zveřejněno: 25. září 2012 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

V Praze dne 25. září 2012

Dnes odpoledne mě kolegyně, výkonná místopředsedkyně České alzheimerovské společnosti Mgr. Martina Mátlová, telefonovala, že jí redakce TV NOVA informovala o tom, že při sbírce ve prospěch České alzheimerovské společnosti v Chýnově byla údajně vykrádána sbírková pokladnička.

Považujeme za důležité k tomu uvést následující: Pokud bude tato skutečnost potvrzena, považujeme tuto událost za velmi politováníhodnou. Věříme, že celá skutečnost byla oznámena policii a bude řádně vyšetřena a neohrozí tak důvěru veřejnosti v tuto sbírku, která probíhá již několik let, a to dle platných předpisů a je řádně registrována a dozorována Magistrátem hlavního města Prahy. Česká alzheimerovská společnost (ČALS) pořádá sbírku ve prospěch lidí postižených demencí prostřednictvím svých kontaktních míst (v tomto případě Domova pro seniory v Chýnově, prohlášení ředitelky čtěte zde), prostředky získané ze sbírky se vynakládají na zlepšení kvality péče o lidi postižené demencí. ČALS vynakládá nemalé úsilí na zajištění sbírky a nelibě nese i skutečnost, že o incidentu nebyla informována kontaktním místem v Chýnově ihned, ale že se o této skutečnosti dozvídá až prostřednictvím médií.

Jménem České alzheimerovské společnosti Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně