Na co potřebujeme prostředky od dárců?

Ačkoliv je naše činnost často štědře podporována veřejnými zdroji, potřebujeme i další prostředky, které nám pomáhají granty a dotace kofinancovat. Například v roce 2020 to bylo více než 670 000 Kč. Část prostředků pro kofinancování získáváme například našimi kurzy anebo prodejem knih či pomůcek, nemalou část ale tvoří pomoc dárců. Proto našim dárcům srdečně děkujeme!

Zveřejněno: 2. prosince 2021 | Rubriky: Novinky ČALS, Tiskové zprávy

Na poskytování poradenství a respitní péče v domácnosti. Naše sociální služby jsou podpořeny z veřejných zdrojů (magistrátem hlavního města Prahy a také Městskou částí Praha 8), dotace ale nikdy nepokrývá všechny náklady spojené se službou. Konzultace poskytujeme bezplatně a na respitní péči klienti přispívají 90 Kč za hodinu péče. V roce 2020 jsme na kofinancování konzultací potřebovali více než 114 000 Kč a na kofinancování respitní péče přibližně 145 000 Kč.

Na vyšetřování paměti. Bezplatné vyšetření paměti, které nabízíme v rámci projektu Dny paměti už od roku 2008 ve všech krajích ČR, pomáhá najít pomoc lidem, kteří ji z různých důvodů nemohou najít ve zdravotnictví. (Důvodem může být, že se lidé s potížemi s pamětí obávají vyhledat svého lékaře, občas se ale stane i to, že lékař považuje potíže s pamětí ve stáří za běžné.) V roce 2020 projekt získal podporu hlavního města Prahy, na jeho kofinancování jsme museli najít téměř 110 000 Kč.

Na informační materiály. Vydávání informačních materiálů považujeme za jeden z pilířů naší činnosti, letáky a brožury vydáváme už od vzniku ČALS v roce 1997. Ačkoliv je možné mnoho informací nalézt (nejen) na našem webu, je podle nás nutné nabízet i tištěné materiály – pro mnoho lidí, kterých se demence úzce dotýká, je stále pohodlnější přečíst si informace na papíře. V roce 2020 byly publikace podpořeny grantem MZ ČR, kofinancování projektu, na které používáme také dary, dosáhlo 89 000 Kč.

Na podporu regionálních kontaktních míst. Už dávno víme, že není možné pomáhat jenom v Praze. Proto si moc ceníme dlouhodobé spolupráce s našimi kontaktními místy. Ta tvoří nezávislé organizace, které poskytují kvalitní služby lidem s demencí a jejich rodinám. Kontaktním místům nabízíme naše informační materiály, podporu při pořádání akcí, setkávání, kde sdílíme své zkušenosti i trápení. A my máme jistotu, že člověk s demencí najde odbornou pomoc ve všech regionech ČR. Tato aktivita je momentálně bez veřejné podpory. V roce 2020 činil náš příspěvek přibližně 30 000 Kč.

Na mobilní poradny. Máme zkušenost, že lidé často „neslyší“ nepříjemné informace, pokud se jich přímo netýkají. Proto jsme se rozhodli jít jim naproti a už tři roky otevíráme na několik dnů úspěšnou poradnu v obchodním centru Westfield Chodov. Lidé, kteří se nám třeba dlouho odhodlávají zavolat, nás jednoduše najdou v krásném a „bezpečném“ prostředí. Projekt podporuje hlavní město Praha, v roce 2020 činilo kofinancování, na které používáme právě i dary, téměř 150 000 Kč.

Na boj za práva lidí s demencí a jejich rodin. Aktivita, která určuje vše, co děláme. Některé činnosti lze zařadit mezi ostatní uvedené, na něco se stále chystáme a finanční jistota by nám pomohla se více rozmáchnout. Pracujeme například na vytvoření rady lidí s demencí, aby lidé s demencí mohli přímo ovlivňovat naše plány. Skvělé by například také bylo, kdybychom mohli pravidelně měřit náladu ve společnosti a měli kolegy, kteří by se dlouhodobě věnovali zdravotní a sociální politice.

Na přenášení zahraničního know-how. Díky spolupráci s oběma hlavními mezinárodními organizacemi máme přímý přístup k aktuálním zahraničním zkušenostem. Naše spolupráce kromě platby členských poplatků obnáší také účast na valných hromadách a práci na různých mezinárodních zprávách a dalších společných dokumentech (loni například stanovisko AE k triáži během covidové pandemie). Díky podpoře z veřejných zdrojů (MPSV) jsme v roce 2020 na kofinancování potřebovali přibližně 38 000 Kč.

Pokud se nás rozhodnete podpořit, je nejjednodušší cestou zaslání dárcovské SMS (DMS) či převedení peněz na sbírkový účet ČALS. Děkujeme!