Mobilní poradny na jihu a východě Čech

Česká alzheimerovská společnost otevře na konci prázdnin díky spolupráci s krajskými kontaktními místy úspěšné mobilní poradny také v Českých Budějovicích a Hradci Králové. Mobilní poradna v OC IGY v Českých Budějovicích bude otevřena od 29. do 30. srpna, v OC Atrium v Hradci Králové pak 1. a 2. září.

Zveřejněno: 23. srpna 2022 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

Pro všechny zájemce, které nějakým způsobem trápí demence, je určena mobilní poradna České alzheimerovské společnosti (ČALS). „Poradit se se zkušenými konzultantkami se můžete přijít, například pokud se bojíte demence, protože někdo z vašich blízkých onemocněl Alzheimerovou nemocí. Radu zde najdete, i když už začínáte pociťovat problémy s pamětí, anebo i když někdo z vaší rodiny či přátel žije s demencí,“ říká ředitelka ČALS, Martina Mátlová. A doplňuje: „Takto náročný projekt by nebylo možné realizovat bez podpory našich kontaktních míst – Domova pro seniory Máj, p.o. a Centra sociální pomoci a služeb Hradec Králové, OC IGY v Českých Budějovicích a OC Atrium v Hradci Králové a našich dárců: MPSV a společnosti ROCHE Česká republika. Těm srdečně děkujeme! Náš dík patří také primátorovi Hradce Králové, který nad zdejší mobilní poradnou převzal záštitu.“

21. září je celosvětově uznávaným Mezinárodním dnem Alzheimerovy choroby, jehož cílem je upozorňovat na problematiku demence a života s ní. Česká alzheimerovská společnost se k tomuto dni každoročně připojuje se svými aktivitami, a pod názvem Týden paměti, se s některými projekty, jako je např. mobilní poradna, můžete setkat jak v Praze, tak v regionech, kde fungují kontaktní místa ČALS. Letos se poprvé (a s předstihem) vydáváme s mobilní poradnou do Českých Budějovic a Hradce Králové. Mobilní poradny v obchodních centrech mají podle našich zkušeností velký potenciál pomoci lidem, kteří mají problémy s pamětí; včasná diagnóza má přitom zásadní vliv na kvalitu života nemocných, potažmo jejich rodin. Poradny také dokážou oslovit a nabídnout podporu a pomoc těm, kteří již o někoho s demencí pečují. Součástí poradenství je i snaha upozorňovat na skutečnost, že doposud nejúčinnějším léčbou demence je její prevence.

V rámci poraden budeme zájemcům rozdávat informační brožurky k tématice, případně se budou zájemci moci v kontaktních místech (Domov pro seniory Máj, p.o. a Centrum sociální pomoci a služeb Hradec Králové, o.p.s.) objednat na bezplatné měření paměti či hlubší konzultace. 

Aktivity projektu Mobilní poradny pro širokou veřejnost o demenci jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Projekt podpořila společnost ROCHE Česká republika.

Nad mobilní poradnou v Hradci Králové převzal záštitu primátor města Hradec Králové, prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Mediálním partnerem akce je Náš REGION a Mladý svět.