Konference 15 let ČALS – zkušenosti z 15 let podpory lidí postižených demencí v České republice

Zajímá vás, jak vznikala ČALS, jak se mění potřeby rodinných pečujících, jaké jsou výsledky certifikačního systému Vážka®, jaké jsou výsledky projektu sloužícího k včasnému záchytu Alzheimerovy choroby Dny paměti, jak spolupracujeme s Jihomoravským krajem na zlepšení péče v jeho zařízeních pro lidi s demencí, jak vznikaly a jak se vyvíjely svépomocné skupiny pro rodinné pečující a pro lidi s demencí, jak se vyvíjí respitní péče v domácnostech, anebo jestli senioři stále rádi tančí? Pak by se vám na konferenci mohlo líbit.

Zveřejněno: 25. září 2012 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

Rok 2012 je prvním rokem, kdy jsme koncem května nepořádali Pražské gerontologické dny. Důvody byly dva: velká mezinárodní gerontologická konference pořádaná právě koncem května v Praze a pak náš plán pokusit se PGD pořádat jako bienále. Rádi bychom všem účastníkům nabídli co nejzajímavější program a věříme, že se nám to bude lépe dařit, když budeme PGD pořádat jednou za dva roky.

Rok 2012 je ale zároveň rokem, kdy ČALS slaví 15. narozeniny. Rádi bychom vás proto pozvali na bilanční konferenci, kterou pořádáme 9. listopadu na tradičním místě, v konferenčním centru GreenPoint.

Svoji účast přislíbili Iva Holmerová, Hana Janečková, Petr Veleta, Pavla Hýblová, Eva Jarolímová, Lucie Hájková, Dana Hradcová a Martina Mátlová. Se svým příspěvkem o zavádění svého programu Bon Apétit vystoupí Jitka Zgola. Těšíme se i na další zajímavé hosty!

Další informace včetně přihlášky najdete zde.