Druhý Nezapomenutelný večer

Druhý Nezapomenutelný večer

Předsevzetí, ale také název druhého benefičního koncertu ve prospěch České alzheimerovské společnosti, který se uskuteční 14. prosince 2015 od 19:30 hodin v pražském Studiu 1 Českého rozhlasu. I tentokrát se váženým uměleckým garantem večera stal Michal Horáček, který koncertem diváky i posluchače také provede. Mediální partner koncertu Český rozhlas Radiožurnál nabídne část koncertu živě na svých vysílacích vlnách.

Zveřejněno: 20. listopadu 2015 | Rubriky: Novinky ČALS, Tiskové zprávy

Michal Horáček přizval ke spolupráci své přátele a uznávané umělce: světoznámou houslistku Gabrielu Demeterovou, zpěvačku se sametovým hlasem Lenku Novou, osobitého Františka Segrada, bravurního Ondřeje Rumla, písničkáře Daniela Tilleho a soudobého skladatele a klavíristu Kryštofa Marka. Interprety doprovodí orchestr sólistů.

Benefiční koncert na podporu lidí s demencí a těch, kteří o ně pečují, má jasně definovaný cíl: Získat 150 000 Kč, které umožní poskytnout 300 hloubkových konzultací lidem s demencí a jejich rodinám, do kterých tato nemoc nevybíravě zasahuje. Zároveň chceme upozornit na problematiku, které se bohužel stále mnoho pozornosti nevěnuje.

První Nezapomenutelný večer proběhl v říjnu loňského roku a kromě čistého výtěžku 54 870 Kč, díky němuž nalezlo pomoc více než 100 lidí, přinesl také kulturní zážitek, který – jak doufáme – zůstal všem dlouho v paměti.

 

Srdečně děkujeme partnerům večera!

Jsou jimi Leoš Vosol – Investorská a inženýrská kancelář, Plynovody Praha spol. s r. o., EC Group, DPP a.s., OSA Partner, Aqua Angels, Pražské Benátky, uzeniny Schneider, Fr. Odkolek, EV p. r. a Lusito.

Za mediální podporu, poskytnutí prostor a výjimečnou vstřícnost děkujeme Českému rozhlasu – Radiožurnál.

Obrovský dík patří všem umělcům, kteří vystoupili bez nároku na honorář, a zejména velice děkujeme panu Michalovi Horáčkovi.

 

Proč chceme podpořit poradenství?

Konzultace jsou jednou ze základních služeb, které lidé u České alzheimerovské společnosti (ČALS) vyhledávají. V roce 2014 poskytla ČALS více než 900 hloubkových konzultací a telefonicky, e-mailem anebo během osobního setkání poskytla více než 900 kratších konzultací, 22 setkání svépomocných skupin pro rodinné pečující a 12 setkání skupin pro lidi v počátečních stádiích demence. Konzultace jsou poskytovány jako odborné sociální poradenství, ze zákona o sociálních službách jsou tedy poskytovány bezplatně. Na poradenství získává ČALS dotace z veřejných zdrojů, ty ale nikdy nepokryjí 100 % nákladů. V roce 2015 ČALS získala z dotací MPSV a hlavního města Prahy 68 % rozpočtu, kofinancování, které je třeba na provoz této služby zajistit, činí 322 000 korun.

 

Chcete se přidat a podpořit poradenství?

Děkujeme! Pokud chcete poradenství České alzheimerovské společnosti podpořit, budeme rádi, když si s námi přijdete užít Nezapomenutelný večer. Vstupenky jsou v prodeji v našem obchodě. Pokud máte v pondělí 14. prosince jiný program, anebo máte do Prahy daleko, můžete svůj dar poslat přímo na sbírkový účet. Třetí možností podpory je zaslání DMS.