ČALS shání nová kontaktní místa

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) shání do projektu Rozvoj kontaktních míst České alzheimerovské společnosti nové spolupracující organizace. Cílem projektu je zajistit v každém kraji místo, kde by se poskytovaly kvalitní služby a poradenství lidem s demencí. Tato místa by pak měla i aktivně působit v rámci svých komunit. K úplnému pokrytí těchto služeb zbývá ČALSu navázat spolupráci v následujících městech ČR: Jihlava, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Pardubice a Zlín.

Zveřejněno: 12. května 2014 | Rubriky: Novinky ČALS, Články , Tiskové zprávy

Cílem projektu Rozvoj kontaktních míst ČALS, který je spolufinancovaný z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, je zajistit, aby v každém kraji, ideálně v každém krajském městě, fungovalo kontaktní místo ČALS. Tato místa by měla poskytovat kvalitní služby lidem s demencí, poradenství této cílové skupině a jejich rodinám a aktivně působit v rámci své komunity. K naplnění této vize chce ČALS navázat spolupráci v pěti krajských městech, a to konkrétně v Jihlavě, Ústí nad Labem, Pardubicích, Hradci Králové a Zlíně.

Základní podmínkou pro status kontaktního místa je splnění kritérií kvality péče pro osoby s demencí – tzv. certifikace Vážka®. Konzultanti ČALS budou v rámci projektu novým zařízením při přípravě k této certifikaci asistovat. V rámci projektu pak budou nová kontaktní místa podpořena při vytváření strategie, poskytnuto bude také vzdělávání a podpora tzv. kontaktním pracovníkům ČALS.

Vzdělávací program se zaměří na prohloubení poradenských dovedností pro osoby s demencí a rodinné příslušníky. Realizován bude také kurz základních lektorských a konzultačních dovedností, a to se zaměřením na aktivní působení v rámci komunity. Oba kurzy jsou, a nebo v krátké době budou, akreditovány u MPSV ČR.

Pro zapojení do projektu kontaktujte prosím do konce května tuto emailovou adresu.