Jak získávat informace?

Úspěšnou péči o člověka s demencí do značné míry podmiňuje dostatek informací. Ty člověk může získat "samostudiem", díky svým známým či přátelům, prostřednictvím konzultací, které nabízí ČALS či její kontaktní místa, anebo v rámci vzdělávání. Jakým způsobem získáváte informace vy?  

Zveřejněno: 7. prosince 2018 | Rubriky: Články , Novinky ČALS

Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své zkušenosti prostřednictvím krátkého dotazníku, který najdete zde. Vyplnění dotazníku by mělo zabrat maximálně 7 minut. Za jeho vyplnění děkujeme! 

 


Dotazníkové šetření je součástí výzkumného projektu, který podpořila Grantová agentura ČR pod č. 16-07931S pro období  2016-2018.

Řešiteli projektu jsou pracovníci Filozofické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností.

Obecným cílem projektu je podpořit ty, kteří svou péčí umožňují blízkým osobám žít v domácím prostředí i v případě snížené soběstačnosti. K tomuto cíli chce projekt přispět doplněním chybějících poznatků o potřebách rodinných pečujících o lidi s demencí v různých fázích péče, o kritických momentech poskytování péče a současném stavu podpory rodinným příslušníkům. Při realizace výzkumu je striktně dodržována důvěrnost získaných údajů, dobrovolnost účasti a plné informování účastníků výzkumu o jeho cílech a využití.

Hlavní řešitelka:

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Katedra sociální práce
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
kontakt pro další informace: eva.dragomirecka@ff.cuni.cz