Kurz pro rodinné pečující

Klíč k lepší péči o člověka s demencí nabízí nový kurz České alzheimerovské společnosti, určený rodinným pečujícím. Kurz, který má různé formy (od intenzivních setkání po e-learning), aby co nejlépe pokryl různé časové možnosti pečujících, bude probíhat od listopadu. Přihlásit se můžete už nyní.

Zveřejněno: 8. září 2014 | Rubriky: Jak lépe pečovat, Články

Péče o člověka s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence je mimořádně náročná a vyčerpávající. Péči o člověka s demencí je třeba se – podobně jako jakoukoli jinou činnost – naučit. Rodinný pečující obvykle časem získává zkušenosti a dokáže si s péčí poradit lépe než na začátku pečování; hledání správné cesty ale může být náročné a svým způsobem bolestivé. Proto jsou pro správnou péči potřeba fundované informace a dlouhodobá podpora.

Rodinní pečující, kteří se starají o člověka s demencí doma, často získávají podporu a základní informace během konzultací ČALS. Ukazuje se ale, že někteří pečující by ocenili podrobnější a komplexnější návody, které se během konzultací nemohou dozvědět. Česká alzheimerovská společnost proto nově nabízí kurz pro rodinné pečující. Dvanáctihodinový kurz pokrývá různé aspekty péče o člověka s demencí v domácím prostředí. Účastníci získají základní informace o demenci a jejích příčinách, proberou zdroje pomoci (sociální služby atd.), najdou inspiraci k denním aktivitám s lidmi s demencí, dozvědí se jak komunikovat s lidmi s demencí a jak manipulovat s těžko pohyblivým člověkem. Neméně důležitou součástí kurzu bude péče o sebe, neboť ta je pro dlouhodobé setrvání člověka v domácím prostředí klíčová. Pouze odpočinutý rodinný pečující je schopen starat se o někoho dalšího.

Rodinní pečující velmi často bojují s časem, proto nabízíme tři různé formy kurzu a věříme, že si vybere každý zájemce. První typ bude intenzivnější – kurz bude probíhat ve dvou dnech vždy po šesti hodinách (5. a 19. listopadu). Druhý kurz je vhodný pro lidi, kteří si mohou odběhnout pouze na pár hodin – proběhne šest dvouhodinových setkání (11. listopadu až 16. prosince). Pro zájemce, kteří se z domova uvolňují pouze velmi obtížně, chystáme kurz, který bude dostupný na internetu (dostupný bude od listopadu).

Oba kurzy budou probíhat v sídle České alzheimerovské společnosti, v budově Gerontologického centra v Šimůnkově ulici 1600 v Kobylisích. Podrobnější informace o lektorech a termínech najdete na našem webu.

Vzhledem k tomu, že kurz kromě Ministerstva zdravotnictví podpořila v rámci svého Plánu Alzheimer také Městská část Praha 8, budou mít zájemci z řad občanů Prahy 8 kurz zdarma. Hlásit se můžete telefonicky (283 880 346), anebo elektronicky prostřednictvím tohoto odkazu.

Dovolujeme si upozornit, že počet míst je omezen.