Světová zpráva o Alzheimerově chorobě 2012

Alzheimer's Disease International 21. září zveřejnila Světovou zprávu o Alzheimerově chorobě 2012. Zpráva byla publikována tradičně u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby.

Zveřejněno: 21. září 2012 | Rubriky: Alzheimerova choroba ve světě, Články

Světová zpráva o Alzheimerově chorobě (World Alzheimer’s Report) upozorňuje, že pro lidi s demencí a jejich pečující jsou největšími bariérami stigma a sociální vyloučení.

Hlavní zjištění

Ve většině zemí má demence negativní konotace, které se týkají jak nemocných, tak těch, kteří o ně pečují:

 • 75 % lidí s demencí a 64 % jejich rodinných pečujících se domnívá, že lidé s demencí jsou vnímáni v jejich zemích negativně
 • 40 % lidí s demencí uvádí, že se jim lidé vyhýbají, anebo se k nim kvůli jejich diagnóze chovají jinak
 • Čtvrtina lidí s demencí (24 %) připouští, že svoji diagnózu skrývali právě kvůli stigmatu
 • Lidé, u nichž byla demence dignostikována v mladém věku (do 65 let), se potýkají s dalšími problémy
 • Pečující také bojují se stigmatem – čtvrtina (24 %) tvrdí, že se setkali s negativním pohledem a 28 % lidí se setkalo s tím, že se jim ostatní lidé vyhýbají, anebo se k nim začali chovat jinak
 • Stigma by se podle výzkumu mělo zlepšit díky vzdělávání, informování a zvyšování povědomí o demenci

Lidé s demencí jsou vyčleňováni z každodenního života:

 • 40 % lidí s demencí není podle svých slov zařazeno do každodenního života
  • 60 % z nich pak ztrácí kontakt se svými přáteli
 • Čtvrtina lidí s demencí připouští, že za zpřetrháním vazeb byli sami, protože udržování vztahů pro ně bylo buď příliš složité, anebo nechtěli být svému okolí přítěží   
 • Téměř dva ze tří lidí s demencí si myslí, že v jejich zemi lidé demenci nerozumí

O výzkumu

 • Respondenty tvořilo více než 150 lidí s demencí a více než 2000 pečujících z 54 zemí
 • Cílem výzkumu bylo zaznamenat zkušenosti lidí s demencí a jejich rodinných pečujících se stigmatem a připravit si tak základ pro srovnání, zda se zkušenosti se stigmatem mění v čase, především pak v zemích, které mají národní plány boje s demencí (Plány Alzheimer)
 • Téměř polovina respondentů s demencí byla mladší 65 let
 • 55 % respondentů s demencí trpělo Alzheimerovou chorobou
 • Výzkum probíhal v angličtině, španělštině, čínštině a řečtině

Demence a Alzheimerova choroba se stále rozšiřují

 • Momentálně se počet lidí s demencí odhaduje na 38 miliónů
 • Toto číslo se dle prognóz v roce 2030 zdvojnásobí a do roku 2050 vice než ztrojnásobí. V roce 2050 bude podle těchto odhadů žít na světě přibližně 115 miliónů s demencí.
 • V roce 2010 se objevilo dle WHO 7,7 miliónu nových případů demence.
 • Celosvětové náklady na demenci v roce 2010 dosáhly 604 miliard USD.
 • V České republice počet lidí s demencí překročil 120 000, ostatní čísla bohužel české statistiky neobsahují.

Znění zprávy najdete na: www.alz.co.uk/worldreport