Zlatá Vážka

Zlatá Vážka je ocenění, které je každoročně (od roku 1998) udělováno osobnostem, které se zasadily o rozvoj péče o seniory a chronicky nemocné. Od roku 2012 přijímáme nominace od široké veřejnosti.

 

Přehled oceněných

2013 - Mgr. Dana Hradcová

2012 - Jihomoravský kraj

2011 - Jitka M. Zgola

2010 - Zlatá Vážka nebyla udělena

2009 - PhDr. Eva Jarolímová

2008 - Zdeněk Choura

2007 - Stanislav Štěpař, Zdeněk Hojný, Martina Rokosová

2006 - Věra Doležalová, Dagmar Šašková, Hedvika Vondrová

2005 – Mgr. Jitka Suchá,  Mgr. Petra Reiserová

2004 – PhDr. Ivana Kučerová, Pavla Andrejkivová

2003 -  MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., PhDr. Václav Smitka, Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

2002 – Pavla Krejčiříková, MUDr. Helena Nováková

2001 – Prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc., Ing. Dana Steinová, MUDr. Dana Tučková

2000 – MUDr. Iva Holmerová, PhDr. Hana Janečková

1999 – Mgr. Miroslav Erdinger, Doc. MUDr. Miloš Vojtěchovský, CSc.

1998 – MUDr. Alena Jiroudková, Mgr. Václav Vomáčka, PhDr. Ludmila Vostřáková

 

Jak nominovat

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo pracuje ve prospěch lidí s demencí a rádi byste jeho práci vyzdvihli, napište nám. Výběr kandidátů probíhá zpravidla na jaře (na zasedání výboru ČALS), ocenění je předáváno během Pražských gerontologických dní.