Nevěřte mýtům o stáří

Kampaň, kterou podpořila Evropská unie v rámci programu PHARE 2002 - Podpora aktivního života seniorů, reaguje na velmi rozšířený pohled na stáří, který stáří spojuje se zapomínáním a celkovou ztátou (především duševních) schopností. Tento pohled na stáří má neblahé následky v podobě podceňování příznaků demence, které jsou zaměňovány za známku "normálního" stárnutí.

Demence je přitom nemoc, pro jejíž další průběh je velmi důležitá včasná diagnóza. Demenci respektive Alzheimerovu chorobu prozatím nelze vyléčit, je ale možné ji léčit; výsledky této léčby pacientovi přinášejí několik let relativně nezávislého života. Průběh choroby lze včasnou terapií do jisté míry pozastavit nikoliv ovšem zvrátit. Proto je nutné diagnostikovat chorobu včas.