Kurz Z mého života

Termín: 8. listopadu 2013 od 19:47 do 19:47 | Kategorie: Vzdělávací akce

Získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby
(akreditace MPSV č. 2011/0566-PC/SP/VP)

Cílové kompetence absolventa

Absolvent kurzu se naučí získávat biografické informace o uživateli služby (s důrazem na člověka s demencí), vytvářet knihu Z mého života a dále s ní pracovat v každodenním individuálním poskytování služby.

Základní informace o kurzu

Termín: 8. listopad 2013

Forma: prezenční

Rozsah: 8 hodin

Místo konání: Gerontocentrum, Šimůnkova 1600, Praha 8

Lektor: Pavla Hýblová

Cena kurzu: 1.200 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 12

Program kurzu je rozdělen do těchto bloků:

  1. Z mého života - získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby.
  2. Nácvik rozhovoru s uživatelem, zpracovávání vzpomínek a informací do strukturovaného záznamu knihy života.
  3. Výměna zkušeností z praxe
  4. Vytvoření uceleného záznamu uživatele – kniha Z mého života

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, či e-mailem.