Kurz Vedení případu

Termín: 6. června 2014 od 09:00 do 16:00 | Místo: Gerontologické centrum Praha | Kategorie: Vzdělávací akce

Vedení případu - interprofesionální komunikace v dlouhodobé péči.
(akreditace MPSV č. 2012/1015-PC/SP/VP)

 

Cílové kompetence absolventů:

Absolventi kurzu budou schopni porozumět zásadám péče orientované na člověka, systémovému přístupu k poskytování služeb. Dále budou schopni navazovat a udržovat vztahy v pracovním týmu – jednat s kolegy v týmu otevřeně, aktivně a kooperativně (schopnost integrace a týmové práce).

Budou umět plánovat a koordinovat poskytování péče v multidisciplinárním týmu - sběr, zpracování a předávání informací o individuálních potřebách, přáních a možnostech uživatelů

 

Základní informace o kurzu

Termín: 6. červen 2014

Forma: prezenční

Rozsah: 8 hodin

Místo konání: Gerontocentrum, Šimůnkova 1600, Praha 8

Lektor: Ph.D., Mgr. Dana Hradcová

Cena kurzu: 1200 Kč

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 12

Kurz je zakončen vypracování návrhu na uplatnění získaných poznatků v praxi.

Program kurzu je rozdělen do těchto bloků:

    1. Úvod, vymezení pojmů – vedení případu, interprofesionální komunikace, služba zaměřená na člověka, integrovaná péče
    2. Systémová mapa služby, role pracovníků
    3. Proces poskytování služby od A do Zet? – role pracovníků
    4. Vedení případu
    5. Interprofesionální komunikace, možnosti uplatnění metody vedení případu a interprofesionální komunikace v praxi

Přihláška:

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.