Kurz Měření kognitivních funkcí

Termín: 27. září 2013 od 18:56 do 18:56 | Kategorie: Vzdělávací akce

akreditace MPSV č. 2012/0041-PC/SP/VP

 

Cílové kompetence absolventů:

Absolventi kurzu budou znát různé nástroje pro měření kognitivních funkcí aplikovatelné v sociálních službách (především pro seniory a lidi s demencí).

Budou schopni: vybrat vhodný diagnostický nástroj měření, zvládnou provedení bazálních diagnostických metod pro stanovení úrovně kognitivního ev. duševního stavu uživatele, při realizaci měření budou schopni použít techniku rozhovoru a observace, budou schopni správně použít vybraný nástroj měření, včetně jeho vyhodnocení, interpretace a tvorby záznamového archu.

Absolventi budou umět využít výsledky měření pro zlepšení kvality života a další plánování individualizované péče u uživatelů s kognitivním deficitem (s demencí).

Základní informace o kurzu

Termín: 27. září 2013

Forma: prezenční

Rozsah: 8 hodin

Místo konání: Gerontocentrum, Šimůnkova 1600, Praha 8

Lektor: PhDr. Eva Jarolímová

Cena kurzu: 1.200 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 12

 

Program kurzu je rozdělen do těchto bloků:

  1. Měření kognitivních funkcí - zasazení metodiky do teoretického kontextu, podstata a získávání informací o aktuálním stavu a úrovni kognice uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby.
  2. Nácvik provedení diagnostických testů s uživatelem služby, zpracovávání, vyhodnocení; tvorba záznamového archu.
  3. Zhodnocení, výměna zkušeností z praxe, diskuse

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.