Kurz ČALS: Komunikace s rodinnými pečujícími

Absolvent kurzu se naučí rozpoznat stádia, kterými rodinní pečovatelé při péči o blízkou osobu s demencí procházejí, co přitom prožívají, jak průběhu nemoci rozumí, jaká rozhodnutí činí a co potřebují od profesionálů v pomáhajících profesích. Dále si absolventi upevní stávající komunikační dovednosti potřebné pro práci s rodinnými pečovateli v různých stádiích péče a v různých konkrétních situacích a osvojí si nové techniky této komunikace.

Termín: 10. května 2013 od 12:30 do 12:30 | Místo: Gerontocentrum, Šimůnkova 1600, Praha 8 | Kategorie: Vzdělávací akce

Základní informace o kurzu

Termín: 10.5.2013

Forma: prezenční

Rozsah: 8 hodin

Místo konání: Gerontocentrum, Šimůnkova 1600, Praha 8

Lektor: Mgr. et Mgr. Barbora Malíková; PhDr. Eva Jarolímová

Cena kurzu: 1.200 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)

Minimální počet účastníků: 6

Maximální počet účastníků: 12

Program kurzu je rozdělen do těchto bloků:

1. Teoretický úvod – demence, statistiky, stádia péče

2. Role pečovatele, kvalita života rodinných pečovatelů

3. Komunikace s pečovateli, formy podpory

4. Nácvik jednotlivých specifických situací komunikace s rodinným pečovatelem

Přihláška

Přihlašujte se prosim on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.