I. modul kurzu Bon Apetit

Termín: 6. listopadu 2013 od 19:49 do 19:49 | Kategorie: Vzdělávací akce

Akreditováno MPSV.

Zachování důstojnosti, respekt k individuálním zájmům a potřebám osob, kterým poskytujeme služby, snahu dozvědět se o nich a vyhovět jim, najdeme v poslání a principech takřka každého zařízení, které poskytuje sociální nebo sociálně zdravotní služby.  Nejrůznější způsoby, jakými zajišťujeme kvalitu, nám potom pomáhají tomuto poslání a principům dostát.

Při přípravě kurzu jsme vycházeli ze zkušeností z naší praxe poskytování služeb seniorům a osobám s demencí a z konzultační činnosti. Program, který vám nabízíme, jsme měli možnost ověřit ve spolupráci s Jitkou Zgola, autorkou knihy Bon Appetit – radost z jídla v dlouhodobé péči, a s týmy z několika zařízení poskytujících služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a domov pro osoby se zdravotním postižením.

 

Program kurzu je rozdělen do dvou modulů:

První modul:

Systémů a způsobů zajišťování kvality je mnoho a všechny mají svoje výhody a nevýhody. Některé jsou povinné ze zákona, jiné si lidé v organizacích sami vybírají a podstupují certifikace, audity apod. Připomeneme si kritéria kvality ČALS Vážka® , standardy MPSV, E-Qalin, případně další.

Na příkladu programu Bon Appetit bychom společně s vámi chtěli projít cestu rozvoje kvality v oblasti, které se většina z nás věnuje opravdu s chutí – v oblasti jídla. Během prvního setkání začneme společně plánovat zavedení programu v organizaci:

  • Zvážíme, kdo by se měl programu ve vašem zařízení účastnit a jaká by měla být jeho/její role
  • Připravíme návrh sebehodnocení pro oblast stravování a stolování, kterou můžete se spolupracovníky následně provést.

Systémy a procesy zajišťování kvality mají svoje příznivce i svoje odpůrce. Někdo přímo vidí, jak kvalita roste před očima, jiný běduje nad „papírováním“ a má „strach z kontroly“. Základní informace o programu a připravené sebehodnocení proto doporučujeme představit a diskutovat se spolupracovníky v zařízení.  

Druhý modul:

Při našem druhém setkání už byste měli vědět, jaká je motivace ve vašem týmu a jak hodnotíte jídlo a dění s ním spojené ve vašem zařízení. Znajíce výsledky sebehodnocení, pustíme se společně do formulování programového prohlášení – vize, cílů a činností, do kterých byste se chtěli v dalším rozvoji kvality pustit. I v tomto případě budeme myslet na to, že má-li být zlepšování kvality společným dílem, měli by o něm spolurozhodovat všichni zúčastnění. Připravíme proto rozvojový plán se zaměřením na:

  • komunikaci s účastníky programu (klienti, rodiny, pracovníci)
  • trénink a podporu spolupracovníků, vytvoření realizačních týmů na odděleních
  • monitoring a hodnocení programu rozvoje kvality Bon Appetit

 

Základní informace o kurzu

Termín: I. modul: 6. listopad 2013, II. modul: 29. listopad 2013

Forma: prezenční

Rozsah: 16 hodin, které můžeme po dohodě rozšířit o konzultace prostřednictvím internetu

Místo konání: Gerontocentrum, Šimůnkova 1600, Praha 8 nebo (lépe) zařízení

Lektor: Mgr. Dana Hradcová

Minimální počet účastníků: 15, doporučujeme, aby se kurzu zúčastnily malé týmy vedoucích pracovníků z jednoho zařízení  (v zařízení i méně účastníků, závisí na velikosti týmu vedoucích pracovníků)

Maximální počet účastníků: 20

Absolvence kurzu zakončená získáním certifikátu je podmíněna 100% účastí a vypracováním návrhu programových cílů Bon Appetit.

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.