Čaj o páté

V 17:00 proběhne další setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující.

Termín: 24. listopadu 2011 od 17:00 do 19:00 | Místo: Gerontocentrum | Kategorie: Čaje

Čaj o páté je setkání svépomocné skupiny pro rodinné pečující. Setkání rodinným pečujícím nabízejí příjemné místo, kde je možné získat celou řadu informací (často jsou na setkání zváni odborníci, kteří odpovídají na konkrétní otázky) o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe a zároveň jsou bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí.

Svépomocnou skupinu vedou zkušené konzultantky ČALS MUDr. Helena Nováková a PhDr. Eva Jarolímová.

Setkání probíhají jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek, od 17:00 v sídle ČALS, ve společenské místnosti Gerontocentra. Obvykle trvají dvě hodiny.

Pokud byste setkání rádi navštívili a ještě jste na Čaji nebyli, kontaktujte prosím Dr. Novákovou (na telefonu 283 880 346), která Vám sdělí podrobnosti.