Databáze služeb

Název Senior centrum Nový Bor
Poskytovatel: Senior centrum Nový Bor
Adresa B. Egermanna 354
Nový Bor
47301
Kraj Liberecký
Kontakt sociální pracovnice - 222 319 511 420 222 319 511
Popis služeb Senior centrum Nový Bor je nestátní zařízení provozované společností Ambeat Health Care a.s., která má zkušenosti s provozováním dlouhodobé zdravotní péče od roku 1999.
Senior centrum Nový Bor je koedukované zařízení, budou zde žít společně ženy i muži. V případě zájmu lze umístit i manželské dvojice, dle jejich přání. Služby jsou určeny pro seniory, kteří již nemohou být ve svém přirozeném domácím prostředí. Nabízíme ubytování v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích.  Celková kapacita budovy je cca 60 lůžek.
Platby Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů následovně:Ubytování 200 Kč/denStravování 160 Kč/den Pokud výše důchodu klienta
Datum aktualizace 20. březen 2020
Název Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Adresa Velké Hamry
Velké Hamry
46845
Kraj Liberecký
Kontakt 420 483 368 711
Popis služeb cílová skupina:senioři, senioři se zvýšenou ošetřovatelskou péčí, mentálně postižení senioři, tělesně a pohybově postižení senioři např po mozkové příhodě, zajištění péče o klienty již umíněné
Platby dvoulůžkový 5 730,- Kč, třílůžkový 5 460,- Kč měsíčně
Datum aktualizace 13. červen 2018
Název Domov důchodců sv.Zdislavy
Poskytovatel: Domov důchodců sv.Zdislavy
Adresa Červená Voda 253
Červená Voda
56161
Kraj Pardubický
Kontakt ředitel Josef Kuběnka 420 465 626 203
Popis služeb komplexní péče, včetně stravování, dochází lékař, kadeřnice, pro klienty s demencí nemají oddělené prostory, čekací doba 6-24 měsíců, přijímají klienty z celé ČR
Platby jednol.pok.55520 - 6150,-, dvoul.pok.5130 - 5670,-, tříl.pok. 4860,- - 5310,-
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov pro seniory Česká Třebová
Poskytovatel: Sociální služby Česká Třebová
Adresa Bezděkov 918
Česká Třebová 2
56002
Kraj Pardubický
Kontakt Zuzana Tomešová, DiS. - vedoucí sociální pracovnice, tel.: 465 503 403Zuzana Šimková, DiS. - sociální pracovnice, tel.: 465 503 440 420 465 503 311
Popis služeb Domov pro seniory poskytuje pobytové služby a komplexní péči starým a invalidním občanům, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování a přímoobslužné péče včetně hygieny, rehabilitace a aktivizace, s cílem podpory soběstačnosti uživatele. Zajišťuje také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a také poskytuje základní sociální poradenství.
Domov pro seniory je určen pro osoby, které se sami rozhodly žít v Domově pro seniory. Zde jim je poskytována náhradní domácí péče. Za  uživatele není prováděna žádná činnost, kterou jsou schopni udělat si sami, aby nebyli  omezováni, ale je jim poskytována pomoc a asistence, aby mohli vést samostatný a spokojený život.
Posláním je zajištění důstojného stáří bez rozdílu všem našim uživatelům.
Datum aktualizace 22. únor 2018
Název Domov pro seniory Moravská Třebová
Poskytovatel: Sociální služby města Moravská Třebová
Adresa Svitavská 308/8
Moravská Třebová
57101
Kraj Pardubický
Kontakt 420 461 318 252
Popis služeb Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, 18 lůžek na ošetřovatelském oddělení. Trvalý pobyt pro seniory, rehabilitace a ergoterapie. Nezáleží na trvalém bydlišti žadatele.
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace 20. červen 2018
Název Domov pro seniory Dubina
Poskytovatel: Sociální služby města Pardubic
Adresa Blahutova 646 - 649
Pardubice
530 12
Kraj Pardubický
Kontakt sociální pracovnice, Martina Bubeníčková 420 466 262 370
Popis služeb Pobytová služba s celodenní ošetřovatelskou péčí
Platby Celková platba je složena z platby za ubytování, stravu a celý příspěvek na péči.
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název Domov u fontány
Poskytovatel: Domov u fontány
Adresa Libušina 1060
Přelouč
53341
Kraj Pardubický
Kontakt pracovnice sociálního oddělení , 420 466 959 166
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov pro seniory Sloupnice
Poskytovatel: Domov pro seniory Sloupnice
Adresa Horní Sloupnice 258
Sloupnice
56653
Kraj Pardubický
Kontakt Bc. Zdislava Novotná, Ivana Kotoučková 420 465 549 116
Popis služeb Poskytujeme  péči i klientkám s různými druhy demence. Tato péče je poskytována 32 klientkám na jednom oddělení domova – na 3. poschodí. Přijímáme  pouze klientky – ženy,  na celoroční pobyt (přechodný pobyt  neposkytujeme). Klientky jsou ubytovány ve 2 – 4 lůžkových pokojích a je  jim poskytována odpovídající zdravotní a ošetřovatelská péče.
Platby Ubytování 105 – 130 Kč/den, stravování 108 – 113 Kč/den
Datum aktualizace 11. duben 2018
Název Domov pokojného stáří - Městský penzion pro důchodce
Poskytovatel: Domov pokojného stáří - Městský penzion pro důchodce
Adresa Pod Javory 32
Blansko
67801
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 516 417 321
Popis služeb Domov pokojného stáří Blansko slouží od listopadu 1994 starým lidem z města Blanska a okolí. Po dobu 24 hodin denně, i ve dnech pracovního volna, je v domově přítomna alespoň jedna osoba, která je schopna zajistit okamžitou zdravotnickou nebo technickou pomoc.
Datum aktualizace
Název Městská správa sociálních služeb Boskovice
Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Boskovice
Adresa Havlíčkova 19
Boskovice
68001
Kraj Jihomoravský
Kontakt sociální pracovnice: Petra Tesařová, DiS.,  Martina Přikrylová 420 516 453 472
Popis služeb Domov pro seniory je určen osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytované služby:
- ubytování a stravování
- pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu a při osobní hygieně
- zdravotnická a rehabilitační péče
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně – terapeutické a aktivizační činnosti
- doplňkové služby (pedikúra, kadeřnictví, kantýna, duchovní služby)
Platby Platby za ubytování se liší dle typu pokoje v rozmezí od 130,- do 180,- za den; Strava činí 108,- za den, pokud je klient diabetik a má zájem o odebírání druhé večeře, pak strava činí 118,- za den.
Datum aktualizace 20. červen 2018
Název Dům Naděje Brno-Bohunice (Domov pro seniory)
Poskytovatel: Naděje pobočka Brno
Adresa Arménská 2/4
Brno-Bohunice
625 00
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 547 210 904
Popis služeb Domov je určen seniorům od 65 let věku s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji, kteří potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a nemohou už proto žít ve své domácnosti. Domov poskytuje dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Péče o klienty je nepřetržitá a zahrnuje sociálně-ošetřovatelské služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti, pravidelné pastorační služby. Sociální služba je poskytována v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Zařízení vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a vycházíme vstříc jejich osobním potřebám a přáním. Kapacita domova je 27 lůžek s možností ubytování v jedno až třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny kvalitním a pohodlným nábytkem. Uživatelé služby využívají společnou jídelnou a společenskou místnost. Objekt je bezbariérový, vybavený výtahem. Klientům je k dispozici venkovní terasa a také prostorná, upravená zahrada s altánem a lavičkami.

V sousední budově se nachází kancelář Pečovatelské služby NADĚJE. Jedná se o terénní službu, která poskytuje péči v domácnostech klientů, kteří žijí na území města Brna. Služba je poskytována prostřednictvím kvalifikovaných pečovatelek v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Služba je poskytována denně od 7 do 19:30 hodin (provozní doba kanceláře je v pondělí a čtvrtek od 8 do 17 hod., v úterý, středu a pátek od 8 do 15:30 hod.). Kontaktní osobou je vedoucí pečovatelské služby Mgr. Zuzana Blažková (tel: 544 210 843). Součástí střediska pečovatelské služby je půjčovna kompenzačních pomůcek. Více informací najdete na našich webových stránkách uvedených v záhlaví.
Datum aktualizace 11. leden 2019
Název Dům Nadějě Brno-Řečkovice (domov pro seniory)
Poskytovatel: Naděje pobočka Brno
Adresa Hapalova 20
Brno
621  0
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 549 274 340
Popis služeb Domov je určen seniorům od 65 let věku s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji, kteří potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a nemohou už proto žít ve své domácnosti. Domov poskytuje dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Péče o klienty je nepřetržitá a zahrnuje sociálně-ošetřovatelské služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti, pravidelné pastorační služby. Sociální služba je poskytována v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Zařízení vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a vycházíme vstříc jejich osobním potřebám a přáním. Kapacita domova je 31 lůžek s možností ubytování v jedno až třílůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny kvalitním a pohodlným nábytkem. Uživatelé služby využívají společnou jídelnou a společenskou místnost. Objekt je bezbariérový, vybavený zvedací plošinou. Klientům je k dispozici velká venkovní terasa a také prostorná, upravená zahrada s altánem a lavičkami.
Datum aktualizace 11. leden 2019
Název Domov pro seniory Okružní
Poskytovatel: Domov pro seniory Okružní
Adresa Okružní 29
Brno
63800
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 545 549 371
Datum aktualizace 28. květen 2018
Název Domov pro seniory Podpěrova
Poskytovatel: Domov pro seniory Podpěrova
Adresa Podpěrova 4
Brno
62100
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 541 227 387
Datum aktualizace 28. květen 2018
Název Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole (Domov pro seniory)
Poskytovatel: Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole (Domov pro seniory)
Adresa Ptašínského 13
Brno-Královo Pole
60200
Kraj Jihomoravský
Kontakt Bc. Lenka Všetečková 420 541 422 278
Popis služeb Domov je určen seniorům od 65 let věku s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji, kteří potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a nemohou už proto žít ve své domácnosti. Domov poskytuje dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců. Péče o klienty je nepřetržitá a zahrnuje sociálně-ošetřovatelské služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti, pravidelné pastorační služby. Sociální služba je poskytována v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Zařízení vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a vycházíme vstříc jejich osobním potřebám a přáním. Kapacita domova je 27 lůžek s možností ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny kvalitním a pohodlným nábytkem. Uživatelé služby využívají společnou jídelnu. Objekt je bezbariérový, vybavený výtahem a schodišťovou pojízdnou plošinou. Klientům je k dispozici malá zasklená terasa s velkým akváriem s rybičkami, v letních měsících mohou klienti využít malou, nově upravenou zahradu s příjemným posezením v altánu.
Ve stejné budově sídlí středisko Domácí ošetřovatelské péče NADĚJE. Jedná se o zdravotní ošetřovatelskou péči, která je pacientům poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Domácí péče poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči dospělým, chronicky nemocným lidem, lidem s handicapem a nemocným v terminálním stadiu nemoci. Péči poskytují registrované všeobecné sestry s dlouhodobou praxí v domácím prostředí pacientů. Tento typ pomoci umožňuje pacientům zůstávat v důvěrně známém prostředí svého domova, což velmi pozitivně ovlivňuje jejich fyzické i psychické zdraví. Domácí péče je ordinována praktickými lékaři nebo lékaři, kteří nemocného propouštějí z nemocničního ošetřování. Péče je poskytována pacientům na území města Brna. Vedoucí Domácí ošetřovatelské péče NADĚJE je p. Jana Chromečková (tel: 541 422 291).
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Věstonická p.o.
Poskytovatel: Domov pro seniory Věstonická p.o.
Adresa Věstonická 4304/1
Brno
62800
Kraj Jihomoravský
Kontakt Vrchní sestra - Hana Hájková, ředitel DS Věstonická - Ing. Josef Kudlička 420 544 121 560
Popis služeb Domov pro seniory
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Vychodilova
Poskytovatel: Domov pro seniory Vychodilova
Adresa Vychodilova 20
Brno
61600
Kraj Jihomoravský
Kontakt sociální pracovnice Marcela Zapomělová, Bc. Jarmila Dostálová 420 541 219 208
Popis služeb Domov pro seniory - cílová skupina – senioři jejichž zdravotní stav odpovídá nároku na příspěvek na péči I. a II. stupně
Centrum denních služeb  - cílová skupina – soběstačné osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu
Platby Denní stacionář - cca.8000 Kč / měs. (ubytování + celodenní strava)
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
Adresa Foltýnova 21
Brno - Bystrc
63500
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 546 220 040
Popis služeb Cílová skupina: senioři ve věku rozhodném k dosažení starobního důchodu, se sníženou mírou soběstačnosti zejména z důvodu  věku a zdravotního stavu,  kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a  jejichž situace a zdravotní stav vyžaduje pravidelnou   pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Sociální služba je určena i stávajícím ubytovaným  uživatelům mladším 65 roků, kterým již byla poskytována před 30.4.2007.
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace
Adresa Koniklecová 442/1
Brno - Nový Lískovec
63400
Kraj Jihomoravský
Kontakt Ing. Iva Záhorová 420 547 356 688
Datum aktualizace
Název Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Adresa Na Pěšině 2842/13
Břeclav 3
69003
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 519 373 087
Popis služeb Klasický domov seniorů+ obědy pro veřejnost.
Datum aktualizace 20. červen 2018
Název Domov pokojného stáří a pečovatelská služba Bučovice
Poskytovatel: Domov pokojného stáří a pečovatelská služba Bučovice
Adresa Slavkovská 33
Bučovice
68501
Kraj Jihomoravský
Kontakt Ludmila Hasalová 420 517 381 056
Popis služeb Domov pokojného stáří je zařízení, které poskytuje ubytování v 15 malometrážních bytech pro seniory, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a jejichž schopnost je snížena převážně v oblasti osobní péče a péče o domácnost.
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
Adresa Bratří Čapků 1
Hodonín
69501
Kraj Jihomoravský
Kontakt Irena Blahová – vrchní sestra 420 518 352 765
Platby Jednolůžkový pokoj s celodenní stravou  6810,-, dvoulůžkový pokoj s celodenní stravou 6420,-.
Datum aktualizace 27. duben 2018
Název Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
Adresa Skalice 1
Hostěradice
67171
Kraj Jihomoravský
Kontakt Bc. Čertková Ludmila 420 515 339 157
Popis služeb Domov pro seniory – je určen osobám starším 65 let, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
Datum aktualizace 23. listopad 2016
Název Městský úřad Moravský Krumlov
Poskytovatel: Městský úřad Moravský Krumlov
Adresa DPS - Jiráskova ulice
Moravský Krumlov
67211
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 515 300 715
Popis služeb Objekt DPS má projektováno 74 malometrážních bytů s kapacitou 90 lůžek (58 jednopokojových a 16 dvoupokojových). Z uvedených 74 bytů je 12 bytů zvláštního určení pro zdravotně postižené občany (8 jednopokojových a 4 dvoupokojové). Všechny byty jsou vybaveny kuchyňským koutem a kompletním sociálním zázemím. Další vybavení bytů si zajistí sami nájemci. Společné prostory tvoří společenská místnost – jídelna s přípravnou jídel a terasy. DPS je vybaven výtahem.
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Plaveč, p.o.
Poskytovatel: Domov pro seniory Plaveč, p.o.
Adresa Plaveč 1
Plaveč
67132
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 515 252 250
Popis služeb Je určena pro osoby ve věku 65 let a více se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud již tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název Charitní domov pokojného stáří Ratíškovice
Poskytovatel: Charitní domov pokojného stáří Ratíškovice
Adresa Dubňanská 1301
Ratíškovice
69602
Kraj Jihomoravský
Kontakt Eva Frýdková, DiS. 420 518 368 223
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Strážnice, p.o.
Poskytovatel: Domov pro seniory Strážnice, p.o.
Adresa Preláta Horného 513
Strážnice
69662
Kraj Jihomoravský
Kontakt pí. Miklová - ředitelka, pí. Hradišová - vrchní sestra 420 518 332 128
Popis služeb klasický domov důchodců
Datum aktualizace 1. březen 2018
Název Charitní dům pokojného stáří Svatobořice – Mistřín
Poskytovatel: Charitní dům pokojného stáří Svatobořice – Mistřín
Adresa
Svatobořice
69604
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 518 614 429
Popis služeb Charitní dům pokojného stáří Svatobořice-Mistřín je určen seniorům a zdravotně postiženým v této obci. Jde o komplex pečovatelských služeb, které mohou současně využívat zájemci o služby jak v domově tak i v terénu. Součástí služeb je středisko osobní hygieny, výdejna stravy a prádelna.
Datum aktualizace
Název Domov sv. Alžběty
Poskytovatel: Domov sv. Alžběty
Adresa Žernůvka 12
Tišnov
66601
Kraj Jihomoravský
Kontakt pan Chrasta 420 549 412 279
Popis služeb domov - penzion pro méně soběstačné
Platby ceny se liší, platí se 62 Kč/den za jídlo, 60Kč za služby, dále nájem
Datum aktualizace 27. duben 2018
Název Domov u Františka, p.s.
Poskytovatel: Domov u Františka, p.s.
Adresa Rybářská
Újezd u Brna
66453
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 544 422 430
Datum aktualizace 7. březen 2018
Název Domov pro seniory Valtice
Poskytovatel: Domov pro seniory Valtice
Adresa Modřínová 537
Valtice
69142
Kraj Jihomoravský
Kontakt pí Čechová Ludmila, pí Vachůtová Jitka - soc. pracovnice 420 519 352 977
Datum aktualizace 20. červen 2018
Název Domov pro seniory
Poskytovatel: Domov pro seniory
Adresa Mírová 1124
Velké Bílovice
69102
Kraj Jihomoravský
Kontakt Jarmila Spěváková 420 519 346 681
Datum aktualizace 27. duben 2018
Název Domov pro seniory Vyškov
Poskytovatel: Sociální služby Vyškov, p.o.
Adresa Polní 252/1
Vyškov - Brňany
682 01
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 517 333 100
Datum aktualizace 20. červen 2018
Název Charitní domov města Albrechtice
Poskytovatel: Charitní domov města Albrechtice
Adresa Úzká 1
Albrechtice
79395
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Ing. Vykopal, vedoucí 420 554 652 899
Popis služeb Služba je určena sestrám Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kněžím, jejichž
zdravotní stav vyžaduje podporu a péči jiné osoby a kteří chtějí žít v církevním prostředí.
01 starším 65 let (65 -80 let mladší senioři, nad 80 let starší senioři)
01 výjimečně i mladším 65 let, pokud jsou již ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu
nebo jejich zdravotní stav vyžaduje péči či pomoc druhé osoby
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Sociální zařízení města Bílovce - domov pro seniory
Poskytovatel: Sociální zařízení města Bílovce
Adresa Slezské náměstí 1/1
Bílovec
74301
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Hoňková Věra 420 556 412 904
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Charitní dům pokojného stáří sv. Františka
Poskytovatel: Charita Bohumín
Adresa Farská 301
Bohumín
735 81
Kraj Moravskoslezský
Kontakt pí. Stošková, ředitelka 420 596 016 070
Popis služeb Ubytování, komplexní péče, lékař dochází, fungují pouze pro obyvatele Bohumína (podmínka pro dotace od města).
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Domov pro seniory Ondráš, p.o.
Poskytovatel: Domov pro seniory Ondráš, p.o.
Adresa Fryčovická 518
Brušperk
73944
Kraj Moravskoslezský
Kontakt pí.Jurčíková, ředitelka 420 558 666 718
Popis služeb Zajišťuje komplexní služby sociální péče starým a zdravotně postiženým občanům. Kapacita domova je 58 obyvatel, ve 2 jednolůžkových a 28 dvojlůžkových pokojích.
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Charitní dům pokojného stáří
Poskytovatel: Charita Český Těšín
Adresa Hrabinská 17
Český Těšín
737 01
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Bc. Šárka Jonsztová 420 558 736 910
Popis služeb Zařízení sociální péče s nepřetržitým provozem, které je určeno lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost a kteří v této situaci  nemohou žít ve vlastním domácím prostředí.
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 8. červen 2020
Název Domov Hortenzie, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov Hortenzie, příspěvková organizace
Adresa Za Střelnicí č. 1568
Frenštát pod Radhoštěm
74401
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 556 835 664
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o.
Poskytovatel: Domov pro seniory Frýdek-Místek, p.o.
Adresa 28. října 2155
Frýdek-Místek
73802
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Valentová Kateřina, vrchní sestra 420 558 411 811
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Dům pokojného stáří
Poskytovatel: Charita Frýdek-Místek
Adresa Mariánské náměstí 146
Frýdek-Místek
738 01
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 558 632 719
Popis služeb Zajišťujeme nepřetržitou komplexní péči po celých 24 hodin v třísměnném provozu, včetně individuální rehabilitace. Přijímáme mobilní i imobilní klienty.
Datum aktualizace 25. březen 2019
Název Domov pro seniory Ludmila
Poskytovatel: Domov pro seniory Ludmila
Adresa Poddubí 7
Háj ve Slezsku
74792
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Michnová Jana, vrchní sestra 420 553 773 233
Popis služeb terapeuti a společníci zajišťují aktivity a program
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Domov Havířov, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov Havířov, příspěvková organizace
Adresa Lidická 52c/1200
Havířov-Šumbark
73601
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Mgr. Stanislava Valášková, ředitelka 420 596 808 601
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace
Název Charitní dům pro seniory
Poskytovatel: Charita Český Těšín
Adresa Hnojník 2
Hnojník
739 53
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 558 412 510
Popis služeb Zařízení pro staré a opuštěné lidi. Kapacita domu 24 bytových jednotek cca 33 klientů. DPS spadá pod Charitu Český Těšín.
Datum aktualizace 27. březen 2018
Název Domov sv. Alžběty v Jablunkově
Poskytovatel: Domov sv. Alžběty v Jablunkově
Adresa Bezručova 395
Jablunkov 1
73991
Kraj Moravskoslezský
Kontakt pí. Bojková 420 558 357 402
Popis služeb přijímají i zdravotně postižené
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Charitní dům sv. Antonína
Poskytovatel: Charitní dům sv. Antonína
Adresa Pivovarská 12/3
Karviná-Fryštát
73301
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 596 318 841
Popis služeb V domově je zajištěno ubytování v 1 lůžkových bytových jednotkách, stravování, nepřetržitý zdravotnický dohled a pečovatelské péče. Stále přítomný personál poskytuje služby na zabezpečení životních potřeb a osobních cílů uživatele.
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Klimkovice
Poskytovatel: Domov pro seniory Klimkovice
Adresa J. Glazarové 245
Klimkovice
74283
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Marie Zetková 420 556 420 741
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Domov pro seniory Krnov
Poskytovatel: Domov pro seniory Krnov
Adresa Rooseveltova 51
Krnov
79401
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 554 684 619
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Charitní domov sv. Mikuláše
Poskytovatel: Charitní domov sv. Mikuláše
Adresa Hlučínská 1330/7a
Ludgeřovice
74714
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Irena Prchalová, vedoucí domova 420 595 020 550
Popis služeb Charitní domov sv. Mikuláše je otevřené zařízení, poskytující trvalé ubytování a služby seniorům v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, osamělost, chronickou chorobu, zdravotní postižení a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby. Služby jsou zajištěny v nepřetržitém provozu v bezbariérovém prostředí od individuálních úkonů po komplexní péči o uživatele. Cílem je vytvoření spokojeného domova seniorům v malém společenství svých vrstevníků, individuální přístup, zvyšování či udržení soběstačnosti, podpora aktivního života.      
Datum aktualizace
Název Domov Duha, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov Duha, příspěvková organizace
Adresa Bezručova 20
Nový Jičín
741 01
Kraj Moravskoslezský
Kontakt pí. Brtvová, vrch.sestra 420 556 704 621
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Sbalit