Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole (Domov pro seniory)

Domov je určen seniorům od 65 let věku s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji, kteří potřebují pravidelnou pomoc při péči o vlastní osobu a nemohou už proto žít ve své domácnosti. Domov poskytuje dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců. Péče o klienty je nepřetržitá a zahrnuje sociálně-ošetřovatelské služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti, pravidelné pastorační služby. Sociální služba je poskytována v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Zařízení vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a vycházíme vstříc jejich osobním potřebám a přáním. Kapacita domova je 27 lůžek s možností ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny kvalitním a pohodlným nábytkem. Uživatelé služby využívají společnou jídelnu. Objekt je bezbariérový, vybavený výtahem a schodišťovou pojízdnou plošinou. Klientům je k dispozici malá zasklená terasa s velkým akváriem s rybičkami, v letních měsících mohou klienti využít malou, nově upravenou zahradu s příjemným posezením v altánu.
Ve stejné budově sídlí středisko Domácí ošetřovatelské péče NADĚJE. Jedná se o zdravotní ošetřovatelskou péči, která je pacientům poskytována na základě ordinace ošetřujícího lékaře a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Domácí péče poskytuje zdravotní ošetřovatelskou péči dospělým, chronicky nemocným lidem, lidem s handicapem a nemocným v terminálním stadiu nemoci. Péči poskytují registrované všeobecné sestry s dlouhodobou praxí v domácím prostředí pacientů. Tento typ pomoci umožňuje pacientům zůstávat v důvěrně známém prostředí svého domova, což velmi pozitivně ovlivňuje jejich fyzické i psychické zdraví. Domácí péče je ordinována praktickými lékaři nebo lékaři, kteří nemocného propouštějí z nemocničního ošetřování. Péče je poskytována pacientům na území města Brna. Vedoucí Domácí ošetřovatelské péče NADĚJE je p. Jana Chromečková (tel: 541 422 291).
Poskytovatel: Dům pokojného stáří Brno-Královo Pole (Domov pro seniory)
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Ptašínského 13
Brno-Královo Pole
60200
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: Bc. Lenka Všetečková , 420 541 422 278
WWW: http://www.nadeje.cz/brno
Kapacita služby: 27
Datum aktualizace: