Městská správa sociálních služeb Boskovice

Domov pro seniory je určen osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytované služby:
- ubytování a stravování
- pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu a při osobní hygieně
- zdravotnická a rehabilitační péče
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně – terapeutické a aktivizační činnosti
- doplňkové služby (pedikúra, kadeřnictví, kantýna, duchovní služby)
Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Boskovice
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Havlíčkova 19
Boskovice
68001
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: sociální pracovnice: Petra Tesařová, DiS.,  Martina Přikrylová , 420 516 453 472
WWW: http://www.msssboskovice.cz
Platby: Platby za ubytování se liší dle typu pokoje v rozmezí od 130,- do 180,- za den; Strava činí 108,- za den, pokud je klient diabetik a má zájem o odebírání druhé večeře, pak strava činí 118,- za den.
Kapacita služby: 125
Datum aktualizace: 20. červen 2018