Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

Cílová skupina: senioři ve věku rozhodném k dosažení starobního důchodu, se sníženou mírou soběstačnosti zejména z důvodu  věku a zdravotního stavu,  kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a  jejichž situace a zdravotní stav vyžaduje pravidelnou   pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Sociální služba je určena i stávajícím ubytovaným  uživatelům mladším 65 roků, kterým již byla poskytována před 30.4.2007.
Poskytovatel: Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Foltýnova 21
Brno - Bystrc
63500
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: 420 546 220 040
WWW: http://www.fol.brno.cz
Kapacita služby: 213
Datum aktualizace: