Domov pro seniory Vychodilova

Domov pro seniory - cílová skupina – senioři jejichž zdravotní stav odpovídá nároku na příspěvek na péči I. a II. stupně
Centrum denních služeb  - cílová skupina – soběstačné osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu
Poskytovatel: Domov pro seniory Vychodilova
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Vychodilova 20
Brno
61600
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: sociální pracovnice Marcela Zapomělová, Bc. Jarmila Dostálová , 420 541 219 208
WWW: http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?nav01=1248&nav02=33&nav03=2148&nav04=1973&nav05=1974
Platby: Denní stacionář - cca.8000 Kč / měs. (ubytování + celodenní strava)
Kapacita služby: 82
Datum aktualizace: