Edukace a trénink poradců

Edukace a trénink poradců – odborné sociální poradenství pro lidi se  syndromem demence a jejich rodinné příslušníky

(Akreditace MPSV č. A2019/0414-SP)

Cílové kompetence absolventů:

Absolvent speciálního kurzu dosáhne prohloubení svých poradenských schopností.

Sebezkušenostní kurz je věnován prohloubení poznatků o syndromu demence a stádiích nemoci, prostor je věnován také sdílení praktických zkušeností mezi lektory a účastníky. Kurz je zacílen na základy poradenství, poradenství v sociálních službách, vedení dokumentace či práce s uživatelem služby. Dalšími tématy kurzu je aktivizace člověka s demencí v domácím prostředí, kompenzační pomůcky, zvládání jednání klienta, pečovatelský stres a zátěž. Opomenuty nejsou ani základy krizové intervence, diagnostika kognitivních poruch a trénink kognitivních funkcí, problematika rodinných pečujících, svépomocné skupiny, spirituální hledisko péče, reminiscenční terapie v rodinné péči, sociálně-právní problematika a kazuistiky.

Základní informace o kurzu:

 • Termín: 27. února - 3. června 2020
  v Diakonické akademii, Belgická 374/22, Praha 2
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 80 hodin
 • Lektoři: Eva Jarolímová, Jaromíra Lískovcová, Adéla Bížová, Bára Malíková, Hana Janečková, Jitka Suchá, Michala Peškeová, Lucie Hájková, Hana Vaňková, Markéta Šplíchalová, Klára Grampp-Janečková, Hana Orlíková
 • Cena kurzu: 9 500 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 25
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 90% účastí a obhajobou závěrečné práce

Program kurzu

 1. Základní pojmy a teorie k problematice - ontogeneze člověka, paměť, syndrom demence, věda a výzkum, etika
 2. Poradce a poradenství - základy poradenství, vedení dokumentace, zvládání stresu, diagnostika kognitivní poruchy, manipulace s opečovávanou osobou
 3. Klient s demencí a poradenství - krizová intervence, komunikace, reminiscenční terapie, kazuistiky
 4. Rodinný pečující a poradenství - komunikace s rodinnými pečujícími, svépomocné skupiny, aktivizace, problematika bolesti a výživa, sociálně-právní problematika

Podrobný program kurzu pro ročník 2020 (aktualizovaná verze).

Přihláška

Přihlašujte se prosim on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.