Základy etiky

Základy praktické etiky
(Akreditace MPSV č.2016/0624-PC)

Prostřednictvím analýzy mikropraxe běžných denních činností probádáme dva možné pohledy na péči o  lidi s kognitivním znevýhodněním. První z těchto způsobů je založen na uskutečňování ideálů, jež do praxe přinesl zákon o sociálních službách a standardy kvality: autonomie, individualizace, aktivizace a začlenění do běžné společnosti. Druhé pojetí péče, přítomné v každodenní praxi, staví na vzájemné závislosti a zranitelnosti člověka, na obecně lidské potřebě péči dávat a přijímat. V každodenní praxi se oba tyto způsoby uspořádávání péče vyskytují společně – doplňují se, překrývají i střetávají. Kurz praktické etiky by měl lidem v sociálních službách pomoci nahlédnout na tyto zdánlivě nesoudržné přístupy a pomoci jim je v praxi propojit.

Cílové kompetence absolventů

Absolvent kurzu se seznámí se základními východisky etiky založené na pečujícím vztahu a se základními etickými teoriemi. Na konkrétním příkladě si vyzkouší postup při řešení etických dilemat s ohledem na individuální potřeby a zájmy zúčastněných aktérů (uživatelé, blízcí, pracovnice služby, atd.), principy a postupy, kterými se řídí poskytování služby v organizaci. Naučí se identifikovat etické výzvy v každodenních činnostech a vztazích, zamyslí se nad možnostmi jejich řešení. Navrhnou možnosti vzájemné podpory v organizaci a sdílení zkušeností pracovnic při řešení etických aspektů práce v sociálních službách.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Dana Hradcová, Michal Synek
 • Cena kurzu: 1 200 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí a praktickou zkouškou

Obsah kurzu:

 1. Etika založená na pečujícím vztahu
 2. Řešení etických dilemat
 3. Etické otázky každodenní péče, etika v organizaci
 4. Diskuze a závěr

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.