Úvod do právních aspektů poskytování sociálních služeb pro sociální a vedoucí pracovníky

Úvod do právních aspektů poskytování sociálních služeb pro sociální a vedoucí pracovníky

(Akreditace MPSV č.2015/1162-SP/VP)

Vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení právních aspektů poskytování sociálních služeb a na seznámení s právním řešením situací, ke kterými se sociální a vedoucí pracovníci setkávají při poskytování sociálních služeb. Účastníkům je vyložen koncept osobnostních práv fyzické osoby. Zvláštní důraz je kladen na otázky svéprávnosti, včetně vysvětlení změny terminologie (dřívější způsobilost k právním úkonům) a rozdílu mezi dřívější možností zbavit zletilého zcela způsobilosti k právním úkonům a současné nemožnosti zcela zbavit fyzickou osobu svéprávnosti.

Cílové kompetence absolventů

Absolventi se naučí právními prostředky řešit běžné i méně obvyklé situace při péči o klienty, kteří nejsou schopni samostatně rozhodovat o svých právech. Absolventi dokáží klientům nebo jejich rodinným příslušníkům doporučit právní nástroje v případě jejich faktického omezení na svéprávnosti, dokáží samostatně sepsat základní právní dokumenty v souvislosti s péčí o klienty s demencí - smlouvu, podání k soudu.

Základní informace o kurzu

  • Forma: prezenční
  • Rozsah: 8 hodin
  • Lektor: Jan Kliner
  • Cena kurzu: 1 200 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
  • Účastníci kurzu: sociální a vedoucí pracovníci
  • Maximální počet účastníků: 24
  • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí.

Obsah kurzu:

  1. Seznámení s právní úpravou
  2. Řešení modelových situací

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.