Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační prostředek pro seniory s demencí a jejich pečující

Hudba a pohyb jako aktivizační a komunikační prostředek pro seniory s demencí a jejich pečující

(Akreditace MPSV č.2016/0466-PC/SP)

Hudba a pohyb aktivizují svalovou soustavu, stimulují mysl, motivují a přinášejí radost. Jsou snadnou formou k navázání kontaktu a komunikace. Ve vzdělávacím programu pomocí hudby, tance, reminiscence, prožití silných pozitivních emocí a celkové pozitivní atmosféry vrátíme lidi, kteří měli a mají rádi hudbu a tanec do doby, kdy navštěvovali taneční hodiny a umožníme jim prožít milé a radostné chvíle.
Profesionálním pečujícím tímto nabízíme jednu z možností, jak spolu s lidmi, o které pečují, provádět zábavnou, příjemnou, nenáročnou a snadno proveditelnou činnost.
Jedná se o aktivitu, jejímž prostřednictvím můžeme navázat se seniory s demencí snadno kontakt, pobavit se a komunikovat s nimi jinou formou, než jsou obvyklé verbální metody.

Cílové kompetence absolventů

Účastník kurzu si prohloubí dovednosti v plánování aktivit při využití hudby a pohybu ve své práci se seniory s demencí. Získá znalosti spojené  s možností využití alternativních nefarmakologických programů k aktivizaci seniorů. Účastník rozvine své dovednosti při využívání hudby a pohybových aktivit, zejména tance, pro zlepšení zdravotního stavu a  kvality života seniorů postižených demencí a dokáže je po absolvování kurzu využít ve své práci a péči o seniory. Účastník tímto kurzem získá teoretické i praktické informace a zkušenost, jak zajistit lidem s demencí zábavnou, příjemnou, nenáročnou a snadně aplikovatelnou aktivitu.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Petr Veleta
 • Cena kurzu:
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí a vypracováním zadaného úkolu

Obsah kurzu:

 1. Teoretická příprava
 2. Práce s nonverbální komunikací
 3. Praktická část - tanec se seniory
 4. Rozbor vystoupení, diskuze a závěr

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.