Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle

Rozvoj komunikace při stolování a techniky asistence při jídle

(Akreditace MPSV č. 2015/1096-PC)

 Důsledkem centrální organizace stravování a stolování v zařízeních pobytové péče je rutinizace činností spojených s přípravou, podáváním a konzumací jídla. Centrální stolování, často přizpůsobené organizačním procesům spíše než jednotlivým uživatelům, neposkytuje dostatek prostoru pro komunikaci a společenské styky, brání individualizaci služeb a podpoře soběstačnosti a komplikuje správné vykonávání pomoci a podpory při podávání jídla. Cílem kurzu je rozvinout ty kompetence pracovníků v sociálních službách, které jim umožní spolu s uživateli využít dobu jídla k podpoře komunikace a společenských styků a designovat poskytovanou podporu podle potřeb a přání uživatelů, při současném zachování jejich soběstačnosti a důstojnosti, v duchu základních principů standardů kvality sociálních služeb.

První modul kurzu se zabývá efektivní komunikací a rozvojem společenských styků při jídle. Jeho účelem je podtrhnout význam komunikace v oblasti stolování, popsat dopady kognitivního znevýhodnění na komunikaci a mezilidské vztahy a procvičit techniky efektivní komunikace, včetně přizpůsobování vlastního projevu potřebám komunikačních partnerů a účinného řešení konfliktů a delikátních situací.

Druhý modul se zaměřuje na techniky pomoci a podpory při podávání jídla, se zvláštním důrazem na analýzu potřeb uživatelů, podporu soběstačnosti při jídle a nácvik podávání stravy lidem potřebujícím vysokou míru podpory. K hlavním cílům druhého modulu patří seznámit účastníky s technikami, s jejichž pomocí mohou uživatele vést k větší autonomii, předvést příklady specializovaných pomůcek a objasnit účastníkům, jak umožnit uživatelům plně závislým na cizí pomoci zachovat si důstojnost a soběstačnost při jídle.

Cílové kompetence absolventů

Účastníci kurzu se naučí účinněji pomáhat při upevňování společenských kontaktů a udržování osobních sociálních schopností uživatelů služby; procvičí se v technikách efektivní komunikace, v dosahování všestranně přijatelné dohody a ve zvládání problematických a delikátních situací. Rozvinou svoje schopnosti v poskytování pomoci a podpory při přípravě, podávání a konzumaci jídla a pití; osvojí si efektivní metody hodnocení vhodné míry podpory, procvičí se ve specializovaných technikách podávání stravy a pití osobám potřebujícím nejvyšší míru podpory.  

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 12 hodin
 • Lektor: Dana Hradcová, Michal Synek
 • Cena kurzu:
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 90% účastí a praktickou zkouškou

Obsah kurzu

Modul I – efektivní komunikace a rozvoj společenských styků při jídle

 1. Význam komunikace a mezilidských vztahů v oblasti stravování a stolování
 2. Dopady kognitivního znevýhodnění na efektivní komunikaci a mezilidské vztahy
 3. Metody efektivní komunikace, včetně:
  1. přizpůsobování vlastního projevu potřebám komunikačních partnerů
  2. porozumění druhému
  3. řešení konfliktů způsobem výhodným pro všechny
 4. Techniky dosahování všestranně výhodné dohody
 5. Řešení delikátních situací při jídle

Modul II – techniky pomoci a podpory při podávání jídla, se zvláštním důrazem na analýzu potřeb uživatelů

 1. Způsoby asistence, při nichž se klient může aktivně účastnit činnosti a neztrácí vládu nad situací
 2. Techniky pomoci a podpory při podávání jídla: předvádění, navádění, vedení a asistence prováděná se souhlasem klienta
 3. Praktický nácvik technik pomoci a podpory při podávání jídla

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.