Rozvoj komunikačních dovedností s využitím zpětné vazby z videa

Rozvoj komunikačních dovedností s využitím zpětné vazby z videa

(Akreditace MPSV č. A2019/0260-SP/PC)

Cílem kurzu je představení principů úspěšné komunikace a procvičení schopnosti identifikovat tyto principy v komunikaci s uživateli sociálních služeb v konkrétní situaci. V rámci kurzu se účastníci seznámí a procvičí si principy úspěšné komunikace a seznámí se s využitím zpětné vazby z videa. Účastníci budou mít příležitost podílet se na přípravě a analýze videonahrávky, seznámí se s pravidly poskytování a přijímání podpůrné zpětné vazby. V závěru kurzu si každý účastník na základě analýzy vybrané situace a sebehodnocení v principech úspěšné komunikace navrhne akční plán rozvoje komunikačních dovedností. Kurz je vhodný především pro malé týmy pracovníků, kteří dlouhodobě pracují se stejnou skupinou uživatelů a potřebují hledat vhodné způsoby komunikace s jednotlivcem či skupinou.

Cílové kompetence absolventů

Absolvent zná principy úspěšné komunikace, vyzkouší si sebereflexi vlastní komunikace. Seznámí se se základy a etickými pravidly pořizování videonahrávky a možnostmi jejího využití k rozvoji komunikace. Seznámí se se způsobem analýzy komunikace v interakci s konkrétním uživatelem/uživateli služby.

Základní informace o kurzu

  • Forma: prezenční
  • Rozsah: 16 hodin
  • Lektorky: Dana Hradcová
  • Cena kurzu:
  • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách působící v oblasti sociální péče, pracující se skupinami osob s mentálním či kombinovaným postižením či se seniory v pobytových a ambulantních zařízeních
  • Maximální počet účastníků: 15
  • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 90% účastí a vypracováním úkolu.

Obsah kurzu

  1. Principy úspěšné komunikace s použitím videonahrávky
  2. Analýza nahrávek, akční plán komunikace

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.