Jak se dělá dobré jídlo

Jak se dělá dobré jídlo: Stolování jako součást vztahové péče a nástroj jejího zlepšování

(Akreditace MPSV č. 2015/0731-PC)

Jídlo je jednou z běžných denních činností, které uživatelé sociálních služeb vykonávají a při nichž je pracovníci podporují. Jídlo, jeho příprava, jeho sdílení a požívání přinášejí mnohem víc, než jen nutnou výživu těla. Jídlo hraje klíčovou úlohu v rozvoji schopností a naplňování individuálních potřeb a rolí každého člověka. Je prostředkem vytváření a utužování vztahů, rozvoje a udržení soběstačnosti.

Cílové kompetence absolventů

Absolventi kurzu budou schopni popsat individuální potřeby a schopnosti uživatelů potřebné pro vykonávání činností spojených s přípravou, konzumací a ukončováním jídla, konstruktivně řešit problematické chování. Na základě zhodnocení schopností a možností klientů a prostředí, v němž je poskytována služba, navrhnou individuální plán podpory/péče sloužící k uspokojení potřeb, podpoře soběstačnosti, posilování a vytváření společenských kontaktů a vztahů. Naučí se využívat činností spojených s jídlem k rozvíjení a upevňování základních hygienických a společenských návyků uživatelů a k rozvíjení jejich vlastních pracovních návyků. Posílí svoje dovednosti v oblasti individuálního plánování a komunikace v týmu.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 12 hodin
 • Lektoři: Dana Hradcová, Michal Synek
 • Cena kurzu:
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách působící v oblasti sociální péče, pracující se skupinami osob s mentálním či kombinovaným postižením či se seniory v pobytových a ambulantních zařízeních
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 90% účastí a praktickou zkouškou.

 Obsah kurzu

 1. Jídlo v péči zaměřené na člověka: Role jídla v životě člověka, ve společenských vztazích a v sociální službě
 2. Vztahová péče, jídlo a disabilita
 3. Moc řeči: jak a proč mluvit o uživatelích a jejich stolování
 4. Konstruktivní přístup k řešení problematického chování
 5. Analýza funkce jednání, deskriptivní analýza, význam biologických faktorů pro analýzu a intervenci
 6. Hodnocení a individuální plánování stolování a stravování
 7. Praktické cvičení I: Společný rozbor plánu individualizace stolování navrženého účastnicemi, debata a návrh možných zlepšení
 8. Praktické cvičení II: Realizace navržených opatření u jednotlivých uživatelů během jídla
 9. Diskuse o výsledku realizace navržených opatření

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.