Databáze služeb

Název Internetová poradna
Poskytovatel: Internetová poradna
Kraj Hlavní město Praha
Popis služeb Internetová poradna pro zrakově, sluchově či tělesně postižené, psychologické poradenství.
Datum aktualizace
Název SONS - poradny
Poskytovatel: SONS - poradny
Kraj Hlavní město Praha
Popis služeb Právní poradna, poradna pomůcek, poradna - počítače pro zrakově postižené. Poradenství prostřenictvím internetu.
Datum aktualizace
Název Stránky na pomoc neslyšícím
Poskytovatel: Stránky na pomoc neslyšícím
Kraj Hlavní město Praha
Datum aktualizace
Název Karlova univerzita - univerzita třetího věku
Poskytovatel: Karlova univerzita - univerzita třetího věku
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt jednotlivé fakulty, více info na webových stránkách
Popis služeb Univerzita třetího věku je součástí koncepce celoživotní vzdělávání, v jejímž rámci se každoročně otevírá několik desítek kurzů. Kurzy na nový akademický rok se vyhlašují na přelomu března a dubna. Přihlášky se podávají kontaktním osobám příslušných fakult. Termíny podání přihlášky se liší podle jednotlivých fakult.
Platby Poplatek za kurz se pohybuje od 100,- Kč do 500,- Kč, záleží na délce kurzu – jeden semestr, dva semestry  atd.
Datum aktualizace
Název Lékař pro domovy seniorů po celé ČR
Poskytovatel: Všeobecný lékař s.r.o.
Adresa 1. máje 67
Kozojedy
28163
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Miroslava Zemancová 420 774 972 668
Popis služeb Společnost Všeobecný lékař s.r.o. se specializuje na geriatrickou péči. Domovům seniorů zajišťuje služby praktického lékaře, který do domova pravidelně dochází.

Všeobecný lékař poskytuje klientům:

zdravotní služby na základě Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  č. 372/2011 Sb.
registraci klientů domova seniorů do zdravotnického zařízení Všeobecného lékaře s. r. o.
pravidelnou návštěvní službu přímo v domově seniorů dle ceníku
každodenní možnost telefonické konzultace v ordinaci praktického lékaře
revizi trvalé medikace
řádnou indikaci ošetřovatelské a rehabilitační péče (ORP) v souladu s platnou legislativou
dostatečné a fundované předepisovaní kvalitních inkontinenčních pomůcek
v odůvodněných případech vždy poukaz na transport pacientů
podporu stávajícího ošetřovatelského týmu domova seniorů
v případě zájmu edukaci ošetřovatelskému týmu domova seniorů

Lékaři společnosti Všeobecný lékař s.r.o. se věnují také paliativní medicíně, která umožňuje geriatrickým pacientům co nejkvalitnější stáří a důstojný závěr života.

Všeobecný lékař nespolupracuje s žádnou konkrétní farmaceutickou firmou, lékárnou, ani dodavatelem inkontinečních pomůcek. Volba dodavatelů tedy zůstává stále na domově seniorů..
Datum aktualizace 28. červen 2018
Název Charitní domov města Albrechtice
Poskytovatel: Charitní domov města Albrechtice
Adresa Úzká 1
Albrechtice
79395
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Ing. Vykopal, vedoucí 420 554 652 899
Popis služeb Služba je určena sestrám Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kněžím, jejichž
zdravotní stav vyžaduje podporu a péči jiné osoby a kteří chtějí žít v církevním prostředí.
01 starším 65 let (65 -80 let mladší senioři, nad 80 let starší senioři)
01 výjimečně i mladším 65 let, pokud jsou již ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu
nebo jejich zdravotní stav vyžaduje péči či pomoc druhé osoby
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název MANEMI o.p.s., DŮM DOBRÉ VŮLE
Poskytovatel: MANEMI o.p.s., DŮM DOBRÉ VŮLE
Adresa Žáry č. 3
Albrechtice
79395
Kraj Moravskoslezský
Kontakt sociální pracovník 420 595 170 379
Popis služeb domov se zvláštním režimem
Datum aktualizace
Název Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
Poskytovatel: Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
Adresa 1. máje 104
Albrechtice nad Orlicí
51722
Kraj Královéhradecký
Kontakt Bc. Jana Tichá - vedoucí sociálního úseku 724 510 807, ticha@ddalbrechtice.cz, Alena Nosková - sociální pracovnice 420 494 377 069
Popis služeb Poslání domova
• Posláním Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí je poskytovat seniorům s Alzheimerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kvalitní individuálně zaměřené služby, které vedou k podpoře důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti.
• Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu.
Okruh osob, kterým jsou naše služby určeny
• Senioři s Alzheimerovou demencí, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil aby mohli zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných terénních služeb. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí nebo mají rodinu na území východních Čech.
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Léčebna pro dlouhodobě nemocné Žáry
Poskytovatel: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Žáry
Adresa č.d. 3
Albrechtice-Žáry
79395
Kraj Moravskoslezský
Kontakt pí.Dotková 420 554 652 611
Popis služeb Je zde poskytována komplexní ošetřovatelská, léčebná a rehabilitační péče. Odborná a konziliární vyšetření nemocných zajišťuje nemocnice v  Krnově, kam jsou pacienti dopravování  sanitními vozy DZS nemocnice Krnov.
Platby přes pojišťovnu
Datum aktualizace
Název Agentura domácí péče
Poskytovatel: Agentura domácí péče
Adresa Čechova 1725/10

35201
Kraj Karlovarský
Kontakt Vontszemuová Světluše 420 354 528 234
Platby služby hradí pojišťovna
Datum aktualizace
Název Město Aš-pečovatelská služba, organizační složka města
Poskytovatel: Město Aš-pečovatelská služba, organizační složka města
Adresa Dlouhá 2617/1

35201
Kraj Karlovarský
Kontakt vedoucí Šárka Bodorová 420 354 526 805
Popis služeb Tato sociální služba je v samostatné působnosti města Aše poskytována zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Předmětem činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou základní činnosti, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů :

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Datum aktualizace
Název LDN Carvac s.r.o.
Poskytovatel: LDN Carvac s.r.o.
Adresa Nemocniční 52

35002
Kraj Karlovarský
Kontakt sociální pracovnice paní Pinkasová tel: 354 403 420 420 354 403 111
Popis služeb Carvac s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení. Provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných, která poskytuje lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Péče je poskytována především pacientům z oborů interna, chirurgie, neurologie, onkologie a ARO. Podmínkou hospitalizace je doporučení praktického nebo odborného lékaře a splnění zdravotních kritérií (potřeba min. 3 hodin ošetřovatelské péče denně nebo více než 3 návštěvy zdravotní sestry u pacienta). Doba hospitalizace je časově neomezená, klienti jsou přijímáni z celé republiky. Oddělení je otevřené, proto jsou přijímáni pouze ti klienti trpící demencí, u kterých není riziko samovolného opuštění zařízení.
Platby péče je hrazena pojišťovnou, nadstandardní péče 200,- Kč/den
Datum aktualizace
Název Denní centrum pro seniory Jizera, z.s.
Poskytovatel: Denní centrum pro seniory Jizera, z.s.
Adresa Boleslavská 682
Bakov nad Jizerou
29401
Kraj Středočeský
Kontakt 420 725 787 577
Datum aktualizace 31. říjen 2018
Název Pečovatelská služba Bánov
Poskytovatel: Oblastní charita Uherský Brod
Adresa Bánov 721
Bánov
687 54
Kraj Zlínský
Kontakt 420 730 598 601
Popis služeb 5 bytů: 1x2+1, 4x 1+1. Rozvážka obědů po obcích Bojkovice, Hostětín, Komňa, Nezdenice, Pitín, Záhorovice, Žítková
Datum aktualizace 25. květen 2018
Název Domácí zdravotní péče
Poskytovatel: Domácí zdravotní péče
Adresa Baška 186
Baška
73901
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Cápková Dana 420 558 649 314
Datum aktualizace
Název Domov pro seniory Bechyně
Poskytovatel: Domov pro seniory Bechyně
Adresa Klášterní 3
Bechyně
39165
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 381 211 024
Popis služeb Do domova dochází 3x týdně praktická lékařka, 1x za 2 měsíce lékař psychiatr. Ošetřovatelskou péči poskytuje 8 registrovaných všeobecných sester, z nichž má 5 pomaturitní specializační vzdělání v oboru geriatrie, 2 sestry budou studovat od letošního roku.Přímou péči spolu se sestrami poskytuje 9 pracovníků v sociálních službách. Žádost k přijetí do našeho domova si můžete stáhnout z našich webových stránek, kde najdete i další podrobné informace o poskytování sociální pobytové služby.
Platby v závislosti na počtu lůžek na pokoji: 7 650,- až 8 250,- Kč,  včetně stravy
Datum aktualizace
Název Pečovatelská služba Bělá nad Radbuzou
Poskytovatel: Pečovatelská služba Bělá nad Radbuzou
Adresa Školní 306
Bělá nad Radbuzou
34526
Kraj Plzeňský
Kontakt 420 379 495 379
Popis služeb Největší zájem je o denní rozvoz obědů - cca 60 klientů, poskytují i ostatní služby, regionální působnost.
Datum aktualizace 3. duben 2020
Název Domácí zdravotní péče
Poskytovatel: Domácí zdravotní péče
Adresa Bělčice 21
Bělčice
38743
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 605 790 129
Popis služeb ošetřovatelská péče
Datum aktualizace
Název Městské centrum komplexní péče
Poskytovatel: Městské centrum komplexní péče
Adresa Nám.17.listopadu 593
Benátky nad Jizerou II
29471
Kraj Středočeský
Kontakt paní Jaroslava Hlaváčková 420 326 362 283
Popis služeb sociální služby pobytové, ambulantní, terénní a domácí zdravotní péče
Datum aktualizace 1. březen 2018
Název Městské centrum komplexní péče - odlehčovací centrum
Poskytovatel: Městské centrum komplexní péče
Adresa Nám.17.listopadu 593
Benátky nad Jizerou II
29471
Kraj Středočeský
Kontakt 420 702 067 618
Datum aktualizace 17. leden 2020
Název Městské centrum komplexní péče - denní stacionář
Poskytovatel: Městské centrum komplexní péče
Adresa Nám.17.listopadu 593
Benátky nad Jizerou II
29471
Kraj Středočeský
Kontakt 420 702 067 618
Datum aktualizace 17. leden 2020
Název Pečovatelská služba Benešov
Poskytovatel: Pečovatelská služba Benešov
Adresa Malé nám. 2006
Benešov
25601
Kraj Středočeský
Kontakt 420 317 728 258
Popis služeb Pečovatelská služba poskytuje svoje služby v domě s pečovatelskou službou i v terénu. Zajišťuje např. donášku obědů, doprovod k lékaři, pomoc při úklidu, apod.
Určeno klientům pobývajícím na území obcí: Benešov, Bystřice, Čechtice, Čerčany, Heřmaničky, Křivsoudov, Načeradec, Sázava, Týnec nad Sázavou, Trhový Štěpánov, Vlašim. Individuálně je možné sjednat poskytování služby uživatelům i v dalších obcích.
Datum aktualizace 3. duben 2020
Název Domov seniorů Benešov
Poskytovatel: Domov seniorů Benešov
Adresa Villaniho 2130
Benešov
25601
Kraj Středočeský
Kontakt Alois Kubíček, ředitel 4 203 177 283 889
Popis služeb Domov seniorů Benešov poskytuje ubytování, stravu a podporu soběstačnosti seniorům (pomoc s hygienou, péči o vlastní osobu, aktivizační činnosti, pomoc s obstaráváním osobních záležitostí). Dále poskytujeme pobytovou odlehčovací službu pro osoby, o které je pečováno v domácím prostředí a pečující osoba potřebuje odpočinek.
Datum aktualizace
Název Psychiatrie Benešov - Clinterap
Poskytovatel: Clinterap s.r.o.
Adresa Máchova 400
Benešov
256 01
Kraj Středočeský
Kontakt 420 601 304 483
Datum aktualizace 2. červen 2020
Název Domicil aktivních seniorů o.p.s.
Poskytovatel: Domicil aktivních seniorů o.p.s.
Adresa Olešná 8
Bernartice
39843
Kraj Jihočeský
Kontakt MUDr. Josef Králíček - ředitel, tel: 382 210 307 420 382 210 307
Popis služeb Poskytujeme komplexní pobytové služby a terénní pečovatelské služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb. určené seniorům. Vzhledem k tomu, že jsme zařízení se zvláštním režimem, nabízíme tyto služby i seniorům, kteří vyžadují zvýšenou péči (např: s diagnózou demence apod.). Naše zařízení je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Platby výše úhrady vychází ze zákona 108/2006 Sb. O soc. službách
Datum aktualizace
Název Pečovatelská služba Beroun
Poskytovatel: Pečovatelská služba Beroun
Adresa Na Parkáně čp. 111
Beroun
26601
Kraj Středočeský
Kontakt 420 311 610 355
Datum aktualizace 3. duben 2020
Název Medicentrum Beroun, spol. s.r.o.
Poskytovatel: Medicentrum Beroun, spol. s.r.o.
Adresa Politických vězňů 40
Beroun
26601
Kraj Středočeský
Kontakt 420 311 746 111
Popis služeb Zdravotnické ambulantní služby - 18 lékařských odborností včetně komplexních služeb: rehabilitace, RTG oddělení, biochemická laboratoř
Datum aktualizace
Název Centrum Na Verandě Beroun
Poskytovatel: CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.
Adresa Wagnerovo nám. 1541
Beroun
26601
Kraj Středočeský
Kontakt 420 734 367 659
Popis služeb Domov pro seniory a pobytová odlehčovací služba
Platby dle úhradové vyhlášky
Datum aktualizace 15. leden 2020
Název Domov seniorů TGM
Poskytovatel: Domov seniorů TGM
Adresa Pod Studánkou č. 1884
Beroun
26601
Kraj Středočeský
Kontakt Mgr. Jitka Barthelová, email. adresa:barthelova.jitka@seniori-beroun.cz, telefon: 777 771 209
Mgr. Magda Koryčanská, email. adresa: korycanska.magda@seniori-beroun.cz, telefon:777 773 897 420 311 517 982
Popis služeb Posláním Domova pro seniory,Domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby je poskytovat důstojné a bezpečné zázemí seniorům od  65ti let věku, kteří jsou z důvodu svého věku a zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby.
Našim klientům poskytujeme ubytování, stravování a aktivní využití volného času s podporou navazování kontaktů a mezilidských vztahů.
Prostřednictvím zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách nabízíme individuální přístup v pomoci při zvládání běžných činností s podporou nácviku péče o vlastní osobu. Osobní přístup k jednotlivým klientům je zajištěn formou individuálního plánování.
Platby V ceně služby za ubytování je spotřeba elektrické energie dle standardního vybavení, topení, studená a teplá voda.
Cena za jednolůžkový pokoj je 210,-Kč/den, dvojlůžkový pokoj činí 200,– Kč/den (pro výpočet úhrady se počítá každý měsíc 30 dnů).
Cena za ce
Datum aktualizace
Název Včelka
Poskytovatel: Včelka okres Beroun
Adresa Pivovarská 170/3
Beroun
26601
Kraj Středočeský
Kontakt 420 778 480 593
Datum aktualizace 14. prosinec 2020
Název Včelka
Poskytovatel: Včelka okres Beroun
Adresa Pivovarská 170/3
Beroun
26601
Kraj Středočeský
Kontakt 420 778 480 593
Datum aktualizace 14. prosinec 2020
Název Ošetřovatelská péče
Poskytovatel: Ošetřovatelská péče
Adresa Školní 285
Besednice
38281
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 380 323 277
Popis služeb 24 hodinová ošetřovatelská péče, veškeré úkony, které předepí. še ošetřující lékař
Platby hradí pojišťovna
Datum aktualizace
Název Domácí ošetřovatelská péče
Poskytovatel: Domácí ošetřovatelská péče
Adresa Kpt. Jaroše 710
Bílina
41801
Kraj Ústecký
Kontakt Pilařová Jaroslava 420 417 820 080
Popis služeb Domácí ošetřovatelská péče dle ordinace lékaře (zdarma).
Platby hradí pojišťovna
Datum aktualizace
Název Hornická nemocnice s poliklinikou, s.r.o. - LDN
Poskytovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, s.r.o. - LDN
Adresa Pražská 206
Bílina
41801
Kraj Ústecký
Kontakt Hana Nováková - sociální pracovnice 420 417 823 741
Popis služeb Lůžka následné péče, na které jsou přijímáni pacienti vyžadující dlouhodobou léčebnou péči. Pacienti jsou přijímáni na doléčení z nemocnice nebo na žádost praktického lékaře z domácího prostředí. Na oddělení nejsou sociální lůžka. Jsou přijímáni klienti s Alzheimerovou chorobou, pokud mají zdravotní problémy.
Platby služby hradí pojišťovna
Datum aktualizace
Název Sociální zařízení města Bílovce - domov pro seniory
Poskytovatel: Sociální zařízení města Bílovce
Adresa Slezské náměstí 1/1
Bílovec
74301
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Hoňková Věra 420 556 412 904
Platby z vyhlášky
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Odlehčovací služby Bílovec
Poskytovatel: Sociální zařízení města Bílovce
Adresa Slezské náměstí 1/1
Bílovec
74301
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 556 801 592
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Domov pokojného stáří - Městský penzion pro důchodce
Poskytovatel: Domov pokojného stáří - Městský penzion pro důchodce
Adresa Pod Javory 32
Blansko
67801
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 516 417 321
Popis služeb Domov pokojného stáří Blansko slouží od listopadu 1994 starým lidem z města Blanska a okolí. Po dobu 24 hodin denně, i ve dnech pracovního volna, je v domově přítomna alespoň jedna osoba, která je schopna zajistit okamžitou zdravotnickou nebo technickou pomoc.
Datum aktualizace
Název ČČK - ošetřovatelská péče
Poskytovatel: ČČK - ošetřovatelská péče
Adresa Sadová 2
Blansko
67801
Kraj Jihomoravský
Kontakt Jiří Kučera - ředitel 420 516 418 624
Popis služeb Domácí zdravotnická péče "Alice", kurzy první pomoci.
Datum aktualizace
Název Martinec Pavel, MUDr. - psychiatr
Poskytovatel: Martinec Pavel, MUDr. - psychiatr
Adresa Sadová 33
Blansko
67801
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 516 488 465
Datum aktualizace
Název Nemocnice - psychiatrie
Poskytovatel: Nemocnice - psychiatrie
Adresa Sadová 33
Blansko
67831
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 516 488 111
Popis služeb Psychiatrická ambulance v ordinačních hodinách po - pá 7:30 až 14:30.
Datum aktualizace
Název Klepal Petr, MUDr. - neurolog
Poskytovatel: Klepal Petr, MUDr. - neurolog
Adresa Seifertova 1A
Blansko
67801
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 516 419 064
Datum aktualizace
Název OSČČK - ošetřovatelská péče
Poskytovatel: OSČČK - ošetřovatelská péče
Adresa Sadová
Blansko
68001
Kraj Jihomoravský
Kontakt Kučera ,Kubíková 420 516 418 624
Datum aktualizace
Název Charitní ošetřovatelská služba Blansko
Poskytovatel: Oblastní charita Blansko
Adresa Sadová 2
Blansko
678 01
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 516 410 825
Popis služeb Domácí zdravotní péče zajišťuje komplexní péči o ošetřovatelsky náročné pacienty v domácím prostředí na základě předpisu lékaře. K dispozici je dále pečovatelská služba a sociálně-právní poradna.
Datum aktualizace 30. leden 2018
Název Mobilní hospic svatého Martina
Poskytovatel: Oblastní charita Blansko
Adresa Sadová 2
Blansko
678 01
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 516 410 825
Platby hrazeno zdravotní pojišťovnou
Datum aktualizace 22. duben 2020
Název Charitní pečovatelská služba Blansko
Poskytovatel: Oblastní charita Blansko
Adresa Sadová 149/2
Blansko
678 01
Kraj Jihomoravský
Kontakt Bc. Anna Kalová 420 516 410 825
Popis služeb http://blansko.charita.cz/seniori/pecovatelska/
Datum aktualizace 30. leden 2018
Název Odlehčovací služba Blansko
Poskytovatel: Oblastní charita Blansko
Adresa Sadová 2
Blansko
678 01
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 516 410 825
Popis služeb http://blansko.charita.cz/seniori/odlehcovaci/
Datum aktualizace 30. leden 2018
Název SENIOR centrum Blansko, p.o.
Poskytovatel: SENIOR centrum Blansko, p.o.
Adresa Pod Sanatorkou 2363/3
Blansko
67801
Kraj Jihomoravský
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název SENIOR centrum Blansko, p.o.
Poskytovatel: SENIOR centrum Blansko, p.o.
Adresa Pod Sanatorkou 2363/3
Blansko
67801
Kraj Jihomoravský
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Domácí zdravotní péče
Poskytovatel: Domácí zdravotní péče
Adresa Topičská 385
Blatná
38801
Kraj Jihočeský
Kontakt paní Hana Hornátová 420 383 422 697
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Domov pro seniory
Poskytovatel: Domov pro seniory
Adresa třída T.G.Masaryka 272
Blatná
38801
Kraj Jihočeský
Kontakt pí. Šampalíková, sociální pracovnice 420 383 422 026
Popis služeb Domov důchodců TG Masaryka není přímo specializované oddělení pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Součástí zařízení je oddělení se zvýšenou zdravotní a sociální péčí.
Platby Uživatel si ze svého příjmu hradí stravování, ubytování a fakultativní činnosti (např. poplatek za el. energii při využívání el. spotřebiče nad rámec vybavení pokoje) dle platného sazebníku. Sociální péče je hrazena  příspěvkem na péči.
Datum aktualizace
Sbalit