Domov pro seniory Bechyně

Do domova dochází 3x týdně praktická lékařka, 1x za 2 měsíce lékař psychiatr. Ošetřovatelskou péči poskytuje 8 registrovaných všeobecných sester, z nichž má 5 pomaturitní specializační vzdělání v oboru geriatrie, 2 sestry budou studovat od letošního roku.Přímou péči spolu se sestrami poskytuje 9 pracovníků v sociálních službách. Žádost k přijetí do našeho domova si můžete stáhnout z našich webových stránek, kde najdete i další podrobné informace o poskytování sociální pobytové služby.
Poskytovatel: Domov pro seniory Bechyně
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Klášterní 3
Bechyně
39165
Kraj: Jihočeský
Kontakt: 420 381 211 024
WWW: http://www.ddbechyne.cz
Platby: v závislosti na počtu lůžek na pokoji: 7 650,- až 8 250,- Kč,  včetně stravy
Kapacita služby: 65
Datum aktualizace: