Město Aš-pečovatelská služba, organizační složka města

Tato sociální služba je v samostatné působnosti města Aše poskytována zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Předmětem činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou základní činnosti, které se zajišťují v rozsahu těchto úkonů :

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Poskytovatel: Město Aš-pečovatelská služba, organizační složka města
Typ služby: pečovatelská služba
Adresa: Dlouhá 2617/1

35201
Kraj: Karlovarský
Kontakt: vedoucí Šárka Bodorová , 420 354 526 805
WWW: http://www.muas.cz
Kapacita služby: 150
Datum aktualizace: