Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí

Poslání domova
• Posláním Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí je poskytovat seniorům s Alzheimerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kvalitní individuálně zaměřené služby, které vedou k podpoře důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti.
• Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu.
Okruh osob, kterým jsou naše služby určeny
• Senioři s Alzheimerovou demencí, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil aby mohli zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných terénních služeb. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí nebo mají rodinu na území východních Čech.
Poskytovatel: Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: 1. máje 104
Albrechtice nad Orlicí
51722
Kraj: Královéhradecký
Kontakt: Bc. Jana Tichá - vedoucí sociálního úseku 724 510 807, ticha@ddalbrechtice.cz, Alena Nosková - sociální pracovnice , 420 494 377 069
WWW: http://www.ddalbrechtice.cz
Kapacita služby: 57
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 5. říjen 2016