Orgány společnosti

Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti je ředitel, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. První ředitelkou společnosti je Martina Mátlová.

Správní rada

Správní rada je tříčlenná. Členy správní rady jsou Iva Holmerová, Pavla Hýblová a Hana Janečková. Předsedkyní správní rady zvolenou na prvním zasedání správní rady 16.12.2014 je Hana Janečková.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je tříčlenná. Členy dozorčí rady jsou Eva Jarolímová, Jan Kliner a Michal Musil. Předsedou dozorčí rady, který byl zvolen na prvním zasedání dozorčí rady 16.12.2014, je Jan Kliner.